mężczyzna z kartą kredytową
©fgnopporn/Fotolia

Zaległości podatkowe – czym są?

mężczyzna z kartą kredytową
©fgnopporn/Fotolia

Zaległości podatkowe powstają wtedy, gdy podatek nie zostanie opłacony w terminie. Od tego momentu naliczane są odsetki karne, które należy uiścić wraz z zaległościami. Odsetki wynoszą 8% w skali roku, jednak możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki.

Zaległości podatkowe: kiedy powstają?

Zaległości podatkowe powstają wówczas, gdy podatnik opóźnia się z zapłatą podatku. Każdy podatek należy opłacić w określonym terminie, często uzależnionym od daty dokonania opodatkowanej czynności. Zaległości podatkowe to także nieopłacona w terminie zaliczka na podatek dochodowy, a także nieopłacona w terminie rata podatku. Jeśli więc nie zapłacimy w terminie – popadamy w zwłokę, co wiąże się z tym, że dług wobec fiskusa rośnie.

 

Możliwe jest także istnienie zaległości podatkowych w stosunku do podatnika. Dzieje się tak wówczas, gdy zapłacony podatek jest wyższy niż to wynika z deklaracji podatkowej. Wówczas US ma 3 miesiące na zwrot tego podatku. Termin ten jednak może zostać wydłużony, jeśli urząd musi przeprowadzić bardziej szczegółową kontrolę tego, czy zwrot jest faktycznie uzasadniony.

Zaległości podatkowe: oprocentowanie

W razie popadnięcia w zwłokę musimy zapłacić nie tylko sam podatek, ale i procent wartości należności podatkowych. Wysokość karnych odsetek uzależniona jest od czasu, który upłynął od terminu płatności, rosną więc z każdym dniem.

 

Stopa odsetek za zwłokę równa jest dwukrotności podstawowej stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, jednak nie może być niższa niż 8% w skali roku.  Możliwe jest jednak zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę, w wysokości 75% kwoty, jaka by wynikała z zastosowania podstawowej stawki. Stawka obniżona odsetek za zwłokę wynosi więc obecnie 6 procent w skali roku. Stosuje się ją wówczas, gdy podatnik złożył korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem, oczywiście tylko wtedy, gdy korekta ta jest skuteczna. Warunkiem zastosowania obniżonej stawki jest również zapłata podatku w terminie 7 dni od złożenia korekty. Obniżone stawki obowiązują od 1 stycznia 2009, nie dotyczą więc wcześniejszych zaległości.

 

Odsetki wynoszą 8% w skali roku, więc przy obliczaniu wysokości odsetek karnych za jeden dzień bierze się pod uwagę liczbę dni w roku, która wynosi zawsze 365. Chcąc obliczyć wysokość należnych odsetek, musimy więc pomnożyć przez siebie kwotę zaległości, liczbę dni zwłoki i stawkę procentową, a następnie ten wynik podzielić przez 365. Tak wyliczoną kwotę odsetek należy zaokrąglić.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33