mężczyzna z kartą kredytową
©fgnopporn/Fotolia

Zaległości podatkowe powstają wtedy, gdy podatek nie zostanie opłacony w terminie. Od tego momentu naliczane są odsetki karne, które należy uiścić wraz z zaległościami. Odsetki wynoszą 8% w skali roku, jednak możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki.

Zaległości podatkowe: kiedy powstają?

Zaległości podatkowe powstają wówczas, gdy podatnik opóźnia się z zapłatą podatku. Każdy podatek należy opłacić w określonym terminie, często uzależnionym od daty dokonania opodatkowanej czynności. Zaległości podatkowe to także nieopłacona w terminie zaliczka na podatek dochodowy, a także nieopłacona w terminie rata podatku. Jeśli więc nie zapłacimy w terminie – popadamy w zwłokę, co wiąże się z tym, że dług wobec fiskusa rośnie.

 

Możliwe jest także istnienie zaległości podatkowych w stosunku do podatnika. Dzieje się tak wówczas, gdy zapłacony podatek jest wyższy niż to wynika z deklaracji podatkowej. Wówczas US ma 3 miesiące na zwrot tego podatku. Termin ten jednak może zostać wydłużony, jeśli urząd musi przeprowadzić bardziej szczegółową kontrolę tego, czy zwrot jest faktycznie uzasadniony.

Zaległości podatkowe: oprocentowanie

W razie popadnięcia w zwłokę musimy zapłacić nie tylko sam podatek, ale i procent wartości należności podatkowych. Wysokość karnych odsetek uzależniona jest od czasu, który upłynął od terminu płatności, rosną więc z każdym dniem.

 

Stopa odsetek za zwłokę równa jest dwukrotności podstawowej stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, jednak nie może być niższa niż 8% w skali roku.  Możliwe jest jednak zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę, w wysokości 75% kwoty, jaka by wynikała z zastosowania podstawowej stawki. Stawka obniżona odsetek za zwłokę wynosi więc obecnie 6 procent w skali roku. Stosuje się ją wówczas, gdy podatnik złożył korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem, oczywiście tylko wtedy, gdy korekta ta jest skuteczna. Warunkiem zastosowania obniżonej stawki jest również zapłata podatku w terminie 7 dni od złożenia korekty. Obniżone stawki obowiązują od 1 stycznia 2009, nie dotyczą więc wcześniejszych zaległości.

 

Odsetki wynoszą 8% w skali roku, więc przy obliczaniu wysokości odsetek karnych za jeden dzień bierze się pod uwagę liczbę dni w roku, która wynosi zawsze 365. Chcąc obliczyć wysokość należnych odsetek, musimy więc pomnożyć przez siebie kwotę zaległości, liczbę dni zwłoki i stawkę procentową, a następnie ten wynik podzielić przez 365. Tak wyliczoną kwotę odsetek należy zaokrąglić.

Więcej na temat świadczenia porady prawne