ładna kobieta w białej koszuli
©puhhha/Fotolia

Nieodpłatne świadczenie usług – co oznacza i jakie są konsekwencje?

ładna kobieta w białej koszuli
©puhhha/Fotolia

Nieodpłatne świadczenie usług podlega podatkowi VAT oraz PIT. Z podatku VAT zwolnione są nieodpłatne czynności związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, w tym próbki i drobne prezenty przekazywane potencjalnym konsumentom. Korzystanie z darmowych usług i towarów stanowi przychód, z którego należy się rozliczyć.

Nieodpłatne świadczenie usług i nieodpłatna dostawa towarów

Nieodpłatną dostawą towarów może być np. przekazanie materiałów reklamowych – długopisów, notatników itp. z logo firmy. Nieodpłatną dostawą towarów może być również przekazanie pewnych przedmiotów na cele osobiste pracowników, stanowiące dla nich benefit, oraz wszelkie darowizny dokonywane przez przedsiębiorcę.

 

Nieodpłatne świadczenie usług może być przychodem lub kosztem. Przychód stanowi wtedy, gdy darmowe usługi świadczone są na rzecz przedsiębiorcy, kosztem jest zaś wtedy, kiedy to przedsiębiorca wykonuje czynności na czyjąś rzecz za darmo.

Nieodpłatne świadczenie usług: VAT

Nieodpłatne dostawy towarów są opodatkowane VAT. Nie dotyczy to jednak prezentów o małej wartości i próbek. Próbka to niewielka ilość towaru, mająca na celu umożliwienie poznania jego właściwości. Przekazywanie próbek ma mieć cel promocyjny i nie służyć bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb odbiorcy. Natomiast prezenty o małej wartości to przedmioty, których wartość łączna nie przekracza w roku podatkowym 100 zł na jednego odbiorcę (jeśli prowadzi się ewidencję tych osób), bądź, przy braku ewidencji, jeśli jednostkowa cena netto nabycia towaru lub cena jego wytworzenia nie przekracza 10 zł.

Nieodpłatne świadczenie usług nie podlega VAT-owi, jeśli służy wykonywanej działalności gospodarczej. Gdy dokonywane jest na inne cele – wówczas podlega temu podatkowi. Jeśli więc nieodpłatne usługi i towary mają służyć osobistym celom pracowników, i cel ten przeważa nad korzyścią podatnika (np. prezent w postaci pralki itp.), to są opodatkowane.

 

Wykupienie pracownikowi ubezpieczenia związanego z zagraniczną podróżą służbową, jeśli jest niezbędne, to nie będzie podlegało VAT. Podobnie jeśli spółka podczas spotkań i negocjacji z klientami i kontrahentami oferuje im darmową kawę czy degustację produktów gastronomicznych, lub organizuje okazjonalną kolację będącą podziękowaniem za współpracę – są to czynności związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, a więc zwolnione z VAT.

 

Nieodpłatne świadczenie usług w celach wizerunkowych, np. udzielanie przez radcę prawnego darmowych porad, jest zwolnione z podatku VAT jako służące bezpośrednio prowadzonej działalności. Nie trzeba więc wystawiać na nie faktur. Jeśli w celu wykonania darmowej usługi, wykonywanej w ramach prowadzonej działalności, zostały nabyte towary i usługi opodatkowane, to przedsiębiorca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Nieodpłatne świadczenie usług: PIT

Jeśli konkretna usługa wykonywana na rzecz firmy nie jest zwolniona z podatku, wówczas należy wyliczyć jej wartość i zaliczyć do przychodów. Przychód powstaje w momencie otrzymania towaru lub usługi. Z podatku dochodowego zwolniona jest tylko niewielka część usług. Są to np. dotacje i subwencje z Urzędu Pracy bądź unijne.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04