Kobieta traci pracę
©morganka/Fotolia

Ubezpieczenie od utraty pracy. Czy warto?

Kobieta traci pracę
©morganka/Fotolia

Ubezpieczenie od utraty pracy to produkt oferowany przez banki zapewniający wypłatę rat kredytowych w razie utraty pracy lub niezdolność do pracy ubezpieczonego. Wydaje się być dobrym zabezpieczeniem spłaty kredytu, jednak w rzeczywistości jest tak jedynie dla banku.

Ubezpieczenie od utraty pracy: co oznacza?

Ubezpieczenie się od utraty wydaje się korzystne w sytuacji, gdy jesteśmy obciążeni np. kredytem hipotecznym. Ma na celu zabezpieczenie na wypadek utraty możliwości spłacania zobowiązań, często długoterminowych. Zawierane jest zwykle z bankami, które chcą w ten sposób zabezpieczyć się na wypadek, gdyby kredytobiorca nie był zdolny spłacać rat kredytu.

Ubezpieczenie od utraty pracy: zalety

Ubezpieczenie od utraty pracy sprawia, że w razie utraty pracy i uzyskania statusu bezrobotnego lub powstania dłużej trwającej niezdolności do pracy np. wskutek choroby czy wypadku, zobowiązania takiej osoby spłacane będą przez ubezpieczyciela. Dotyczy to oczywiście tylko pewnego okresu.

 

Ubezpieczyciel zobowiązuje się, w razie braku pracy lub niezdolności do jej wykonywania, wpłacić określoną procentowo część kwoty kredytu, którego osoba bez pracy nie jest w stanie samodzielnie spłacać. Wydaje się więc być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w sytuacji niestabilności na rynku pracy, gdy obciążeni jesteśmy dużymi kredytami.

Ubezpieczenie od utraty pracy: wady

Ubezpieczenie od utraty pracy rzadko jest produktem samodzielnym – zwykle wykupuje się je wraz z dodatkowymi produktami finansowymi, np. ubezpieczeniami na życie. Same składki na ubezpieczenie zwykle są wysokie. W sytuacji więc niepewności na rynku pracy i stosunkowo niewielkich zarobków, z których trzeba jeszcze opłacać raty kredytu, raczej mało kto decyduje się na takie ubezpieczenie. Czasem jednak wymagają tego banki, udzielając kredytu. Poza tym uzyskanie świadczenia z ubezpieczenia przed utratą pracy obwarowane jest zwykle wieloma warunkami. Wypłacanie świadczenia trwa tylko przez określony czas, nie zapewnia więc bezpieczeństwa w razie stałej utraty niezdolności do pracy. Standardowym okresem ochrony jest 12 miesięcy.

 

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zwykle uzyskanie statusu bezrobotnego, nie otrzymamy więc pomocy ubezpieczyciela, jeśli znajdziemy inną, lecz dużo gorzej płatną pracę, czego skutkiem również będzie utrata możliwości spłaty zobowiązań.

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01