mężczyzna tłumaczy jak napisać list motywacyjny
Image by LifetimeStock.com

Jak napisać list motywacyjny?

mężczyzna tłumaczy jak napisać list motywacyjny
Image by LifetimeStock.com

List motywacyjny to w pewnym sensie forma komunikacji marketingowej. Ma zareklamować osobę, która aplikuje na dane stanowisko. Nie ma jednego wzoru listu motywacyjnego – starając się o pracę należy każdorazowo dostosować list do danego pracodawcy.

 

List motywacyjny powinien dostarczyć potencjalnemu pracodawcy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ubiegasz się akurat o to stanowisko. Należy też przekonać pracodawcę, że będziesz dobrym pracownikiem.

List motywacyjny – niezbędne dane

Jest to formalny dokument, dlatego powinny w nim być zachowane zasady oficjalnej korespondencji. List motywacyjny zawsze powinien zawierać:

  • Dane osobowe – imię i nazwisko, adres i numer telefonu,
  • Datę,
  • Dane adresata – imię, nazwisko i tytuł osoby oraz nazwę firmy, do której aplikacja jest wysyłana,
  • Zwrot grzecznościowy – „Szanowna Pani/ Szanowny Panie”,
  • Zakończenie – „Z poważaniem…” i własnoręczny podpis,
  • Podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

List motywacyjny – treść

List motywacyjny powinien zmieścić się na jednej, maksymalnie dwóch stronach. Powinien być krótki i konkretny. Zazwyczaj stosuje się standardową, czytelną czcionkę na białej kartce A4. Treść listu powinna być napisana zrozumiałym językiem, bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy gramatycznych. Jeśli masz wątpliwości, poproś kogoś o pomoc. W liście należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • na jakie stanowisko kandydujesz i skąd wiesz o wolnym miejscu pracy,
  • dlaczego ta praca jest dla ciebie ciekawa,
  • czy masz odpowiednie umiejętności i kompetencje potrzebne na tym stanowisku,
  • jakie twoje cechy mogą się przydać w firmie.

Podkreśl, że wykształcenie, które posiadasz, zgadza się z oczekiwaniami pracodawcy. Jeśli tak nie jest zadeklaruj chęć zdobycia tych umiejętności, uzupełnienia wiedzy i wykształcenia. W dobrym tonie jest pokazać, że wiesz czym się zajmuje firma i że twoja aplikacja nie jest przypadkowa, tylko wybór był świadomy. Opisz dlaczego chcesz swoją karierę wiązać akurat z danym miejscem.

Przeładuj

Życie serialowej babci z "rodzinki.pl" Haliny Skoczyńskiej było pełne dramatów: "W wieku 30 lat uciekłam grabarzowi spod łopaty"

zobacz 02:05