dwie kobiety biznesu
©Rob/Fotolia

Co to jest kapitał zakładowy i ile wynosi jego minimalna wartość?

dwie kobiety biznesu
©Rob/Fotolia

O tym, czym jest kapitał zakładowy, stanowi kodeks spółek handlowych. Jest to wkład właścicieli spółki, wniesiony przy jej założeniu. Prawo określa również, jaki jest minimalny kapitał zakładowy obowiązujący w Polsce. Jego wysokość różni się w zależności od tego, o jaki rodzaj spółki chodzi.

Kapitał zakładowy: co to jest?

Kapitał zakładowy określany jest inaczej jako kapitał podstawowy czy kapitał założycielski. Stanowi on pierwotny wkład jego właścicieli, może być jednakże zmieniany wraz z rozwojem spółki. Decyzja taka podejmowana jest na walnym zgromadzeniu wspólników.

 

Wartość kapitału zakładowego musi być zawsze zgodna z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Konieczna jest także jego zgodność z umową spółki oraz statutem danej jednostki gospodarczej.

W zależności od rodzaju spółki różni się sposób tworzenia kapitału zakładowego. Brak pokrycia lub pokrycie niepełne kwoty kapitału zakładowego wiąże się z określonymi konsekwencjami dla wspólników i może zakończyć się koniecznością ogłoszenia upadłości tej spółki.

Kapitał zakładowy: minimalna wartość

Nie wszystkie kraje wprowadzają do swojego ustawodawstwa takie ograniczenia, tak jednak czyni większość państw europejskich. Polska nie należy do wyjątków. Minimalną wartość kapitału zakładowego dla spółek przewidzianych przez kodeks spółek handlowych określa ta ustawa. Zgodnie z jej przepisami wynosi on:

  • Minimum 5 000 zł dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Minimum 50 000 zł dla spółek komandytowo-akcyjnych,
  • Minimum 100 000 zł dla spółek akcyjnych.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe rodzaje spółek, nieuregulowane przepisami tej ustawy, to minimalne kwoty kapitału zakładowego wynoszą:

  • 30 000 euro dla spółdzielni europejskich, oraz
  • 120 000 euro dla spółek europejskich.

Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04