Mężczyzna przy biurku
Image by LifetimeStock.com

Działalność gospodarcza to, najprościej mówiąc, działalność na rynku. Definiuje ją ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o podatku dochodowym czy ustawa o podatku VAT. Wszystkie zapisy prawne opierają się na jednym stwierdzeniu: jest to czynność lub działanie o charakterze zarobkowym. Szczególnym przypadkiem może być organizacja non-profit (np. fundacja), która powoływana jest do realizacji celów społecznych.

Podział form działalności gospodarczych

Zanim założymy działalność gospodarczą, powinniśmy się zastanowić się, czy chcemy podjąć indywidualną działalność gospodarczą, czy zawiązać spółkę.

 

Wybór formy działalności gospodarczej wpływa na późniejszy jej rozwój, płacone podatki, charakter księgowości czy ponoszone koszty w trakcie prowadzenia biznesu.

 

W przypadku zawiązywania spółek osobowych (czyli osobista działalność wspólników) oprócz wpisu do ewidencji działalności osób, które wchodzą w skład spółki, wspólnicy muszą wnieść wkład własny i określić charakter formy prawnej. Opcje do wyboru:

  • spółka cywilna – regulowana przez kodeks cywilny i przeznaczona dla małych przedsiębiorstw;
  • spółka jawna – regulowana przez kodeks spółek handlowych i wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • spółka partnerska – przeznaczona przede wszystkim dla tych, którzy wykonują wolny zawód, zawiązują ją w formie aktu notarialnego;
  • spółka komandytowa – polecana w firmach rodzinnych, w których jeden z członków ponosi nieograniczoną odpowiedzialność;
  • spółka komandytowo-akcyjna – przeznaczona jest dla większych przedsiębiorstw, w których wkład własny wynosi minimalnie 50 tysięcy złotych.

Forma działalności gospodarczej: spółka z.o.o i akcyjna

W polskim prawie są tzw. spółki kapitałowe. Ich założenie wiąże się z większym nakładem finansowym. Dzielimy je na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:

 

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w jej przypadku należy mieć kapitał zakładowy, powołać organy spółki i zarejestrować ją w rejestrze przedsiębiorstw. Umowa zawiązywana jest na zasadzie aktu prawnego. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 tys. złotych.

 

 

 

Więcej na temat rynek pracy porady prawne