mężczyzna trzymający pieniądze
©ewakubiak/Fotolia

Podatek dochodowy, należny na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczany jest na podstawie dochodu brutto.

Dochód brutto z działalności gospodarczej: podatek dochodowy

Kwestie dotyczące obliczania podatku od dochodu z działalności gospodarczej regulują ustawy o podatku dochodowym – ustawa PIT (czyli o podatku dochodowym od osób fizycznych) i CIT (o podatku dochodowym od osób prawnych).

 

Dochód z działalności ustalany jest w oparciu o księgi handlowe przedsiębiorstwa lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dochód brutto stanowi podstawę opodatkowania, i jest nim przychód pomniejszony o koszt uzyskania przychodu.

Dochód brutto z działalności gospodarczej: przychody i koszty

Definicje przychodów i kosztów można znaleźć w ustawie o PIT. Określa ona też źródła przychodów. Zgodnie z zamieszczonymi w ustawie wyjaśnieniami, przychodami są otrzymane w danym roku pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych świadczeń w naturze, wartość innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawa reguluje też kwestię tego, co stanowi wyjątek od tej zasady.

 

Kosztami uzyskania przychodu są zaś wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania tego przychodu, lub też zabezpieczenia źródła przychodów. Warunkiem zaliczenia określonych wydatków do kosztów przychodu jest więc to, aby miały ścisły związek z prowadzoną działalnością. Kosztami takimi są wszelkie koszty związane z prowadzeniem takiej działalności, takie jak dokonywane zakupy, składki na ZUS, koszty związane z wypłatą wynagrodzeń. Ustawa wskazuje też, jakie wydatki nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu.


Więcej na temat podatki porady prawne