pisanie umowy
Image by LifetimeStock.com

Masz ziemię i z niej nie korzystasz? Umowa dzierżawy to nic trudnego

pisanie umowy
Image by LifetimeStock.com

Umowa dzierżawy gruntu jest odmianą umowy najmu. Polega na oddaniu na pewien czas przedmiotu dzierżawy – gruntu, ziemi – z prawem do pobierania pożytków, jakie może ta ziemia przynieść. Dzierżawca w ramach tej umowy jest zobowiązany do czynszu osobie, od której ją dzierżawi a także opłacania podatku za tę nieruchomość.

Podstawowe pojęcia w umowie dzierżawy ziemi

Sporządzając umowę dzierżawy gruntu, należy posługiwać się określoną nomenklaturą:

  • wydzierżawiający – to osoba fizyczna lub prawna, która jest właścicielem lub posiadaczem danego gruntu. Czym się różni posiadacz od właściciela? Właściciel to osoba, która ma akt własności danej ziemi, jest jego właścicielem w sensie prawnym. Posiadacz natomiast to osoba, która faktycznie dysponuje daną ziemią. Na przykład właścicielem może być ojciec, a posiadaczem syn, który faktycznie tą ziemią się zajmuje;
  • dzierżawca – to osoba fizyczna lub prawna, które w pewnym sensie wynajmuje, czyli wydzierżawia dany teren;
  • czynsz dzierżawny – opłata, za jaką grunt jest udostępniany.

Umowa dzierżawy ziemi powinna być zawarta pisemnie, jednak w przypadku, gdy okres dzierżawy wynosi mniej niż jeden rok, może być także zawarta ustnie. Jednak lepiej jest trzymać się pisemnego wariantu, ponieważ zgodnie z artykułem 660 Kodeksu Cywilnego niezachowanie tej formy może być potraktowane jako zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Jakie informacje powinna zawierać umowa dzierżawy gruntu

Umowa dzierżawy ziemi powinna zawierać:

  • dane osoby wydzierżawiającej i dzierżawcy, czyli strony umowy;
  • czas, na jaki umowa zostaje zawarta;
  • oznaczenie terenu, który jest przedmiotem umowy – jego wielkość, położenie, numer działki itd.;
  • wysokość czynszu dzierżawnego, sposób i termin jego uiszczania;
  • określenie, która ze stron opłaca podatek i inne koszta.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Z okazji urodzin Party.pl Izabela Janachowska wybrała cztery najpiękniejsze suknie ostatnich czterech lat!

zobacz 01:53