faktura papierowa
©gmstockstudio/Fotolia

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT?

faktura papierowa
©gmstockstudio/Fotolia

Informacje na temat tego, co powinna zawierać faktura VAT, znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług. Wiedza na temat tego, jakie dane potrzebne są do faktury, zabezpiecza przed sytuacją, w której dokument niezawierający obligatoryjnych danych zostałby uznany za nieważny.

Faktura VAT: ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług określa szczegółowo, co powinna zawierać faktura VAT. Przed rokiem 2014 przepisy dotyczące tej kwestii zawierało rozporządzenie Ministra Finansów.

 

Faktura VAT jest więc, zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy, dokumentem w formie papierowej lub elektronicznej, zawierającym dane wymagane przez ustawę oraz przepisy wydane na jej podstawie. Faktura elektroniczna może być w dowolnym formacie.

Obowiązkowe dane do faktury VAT

Art. 106e ustawy o VAT określa, że faktura musi zawierać (pkt 1-15):

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • numery identyfikacji podatkowej podatnika oraz nabywcy,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość towarów lub zakres usług,
 • cenę jednostkową netto,
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • wartość towarów lub usług netto,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i od podatku zwolnioną,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek,
 • kwotę należności ogółem.

Dalsze dane w fakturze VAT

Kolejne przepisy określają elementy obligatoryjne dla faktur wystawianych w poszczególnych przypadkach, a także to, jakie dane w konkretnym przypadku wystąpić nie muszą. Nieco inne zasady obowiązują bowiem np. w przypadku wykonywania usług związanych z turystyką czy sprzedażą dzieł sztuki.

 

Ustawa wskazuje także elementy, których faktura nie powinna zawierać, a także takie, których dokument wystawiany w konkretnym przypadku zawierać nie może. Również te przepisy warto mieć na uwadze, aby mieć pewność, że faktura będzie ważna.

Więcej na temat podatki porady prawne Faktury
Przeładuj

Sylwia i Jan zostali rodzicami! Sylwia Bomba zdradza, jaką są parą! Te słowa wzruszają do łez

zobacz 01:50