ceny
©mik38/fotolia

Cena netto a cena brutto - czym się różnią?

ceny
©mik38/fotolia

Cena brutto i cena netto różnią się od siebie wysokością. Do ceny netto towaru lub usługi dolicza się należną kwotę podatku VAT, określoną dla danego rodzaju usługi czy towaru. Cena, którą płacimy, ma wliczony podatek – jest to cena brutto.

Co to jest cena netto?

Cena netto to wartość danego towaru lub usługi przed doliczeniem do niej podatku. O ile cena brutto jest ceną płaconą przez konsumenta, to cena netto dotyczy jedynie przedsiębiorcy. Może on odliczyć podatek VAT wtedy, gdy kupuje towary lub usługi na potrzeby prowadzonej firmy. Podatek VAT jest podatkiem pośrednim i jego ciężar ponosi ostateczny odbiorca. To znaczy, że przedsiębiorca, kupując towar na fakturę, płaci w sklepie cenę brutto. Jednak następnie odlicza sobie wynikający z faktury podatek VAT, w rezultacie więc jego kosztem jest cena netto.

Zobacz także: Nieważny dowód osobisty - konsekwencje prawne.

podatki
©alfexe/Fotolia

Co to jest cena brutto?

Cena brutto to cena towaru lub usługi z doliczoną kwotą podatku VAT. Stawka tego podatku zależy od rodzaju świadczonej usługi czy rodzaju towaru, który kupujemy. Aby obliczyć cenę brutto należy cenę netto przemnożyć przez stawkę tego podatku i otrzymaną kwotę doliczyć do ceny netto. Cena netto + stawka podatku = cena brutto.

Cena netto i brutto: faktury VAT

Przy obliczaniu ceny brutto od netto i należnego podatku VAT może pojawić się problem z otrzymywaną kwotą i jej zaokrąglaniem. Cenę należy bowiem zawsze zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli obliczamy podatek od kilku sztuk towaru, to możemy obliczać VAT od pojedynczej sztuki i wynik zsumować, bądź obliczyć go od sumy sprzedaży. Ustawodawca dopuszcza obie te możliwości.

 

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Natalia Siwiec zapowiedziała, że ma ''asa'' na Dodę. Teraz spotkała się z Piotrem Krysiakiem!

zobacz 01:08