mężczyzna w niebieskiej koszuli
Image by LifetimeStock.com

Przymus bezrobocia. Gdy gotów jesteś przyjąć każdą pracę

mężczyzna w niebieskiej koszuli
Image by LifetimeStock.com

Bezrobocie przymusowe polega na niemożności znalezienia pracy, mimo że osoba akceptuje sytuację na rynku pracy, potencjalne warunki pracy i wynagrodzenie. To normalne, że zawsze i w każdym państwie istnieje pewien odsetek ludzi bezrobotnych – wiąże się to z likwidowaniem niektórych branż przemysłu, tworzeniem nowych, wahaniami aktywności siły roboczej.

 

Krótko mówiąc – bezrobocie naturalne występuje w gospodarce, kiedy zachowana jest rynkowa równowaga. Jednak gdy bezrobocie zaczyna przerastać normalny poziom równowagi, mówimy o bezrobociu przymusowym.

Rodzaje bezrobocia przymusowego

Na bezrobocie przymusowe składają się inne rodzaje bezrobocia:

  • bezrobocie sezonowe,
  • bezrobocie strukturalne,
  • bezrobocie technologiczne.

Bezrobocie sezonowe

Bezrobocie sezonowe zależy od pór roku i zmian pogodowych. Występuje w branżach, które są uzależnione np. od wegetacji roślin, odpowiedniej pogody itd. Najczęściej dotyka osób pracujących w budownictwie, rolnictwie i przetwórstwie. Współwystępuje także z wejściem na rynek pracy absolwentów szkół. Zwykle od kwietnia sukcesywnie przybywa z każdym miesiącem absolwentów szkół średnich, zawodowych, techników, szkół policealnych i szkół wyższych.

Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne powstaje w wyniku różnic między podażą a popytem pracy, czyli gdy jest więcej zakładów, które produkują określone dobra, niż zapotrzebowanie na nie. Po zmianie ustrojowej bezrobocie strukturalne w Polsce pojawiło się głównie w wyniku likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, czyli PGRów.

Bezrobocie technologiczne

Bezrobocie technologiczne z kolei wynika z postępu technologicznego. Dzięki rozwojowi nowych technologii, praca może być wykonywana szybciej i mniejszym nakładem kosztów przez maszyny niż przez ludzi. Optymiści twierdzą, że ma charakter tymczasowy, ponieważ każdy zastąpiony przez maszynę pracownik zostaje przydzielony do innego zajęcia. Pesymiści widzą w tym procesie początek końca pracy jako takiej.

Więcej na temat rynek pracy
Przeładuj

Tomson i Baron w szoku! Występ uczestników "The Voice of Poland" mocno zaskoczył jurorów!

zobacz 01:11