ludzie stojący w biurze
Image by LifetimeStock.com

Aktywność zawodowa w Polsce i Europie

ludzie stojący w biurze
Image by LifetimeStock.com

Wskaźnik aktywności zawodowej to procentowy udział aktywnych zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat i powyżej. Badania aktywności zawodowej osób zatrudnionych i bezrobotnych prowadzi Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), a analizą objęte są kraje należące do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Stopa bezrobocia

Według badań Eurostatu stopa bezrobocia w 2014 roku wynosiła w Polsce 9%.

 

Najniższe wyniki osiągnęły takie kraje jak: Norwegia (3,5%), Niemcy i Islandia (5%), Austria (5,6%) oraz Malta i Luksemburg (5,9%).

 

Najwyższa stopa bezrobocia była natomiast w: Grecji (26,5%), Hiszpanii (24,5%), Chorwacji (17,3%), oraz w Portugalii (14,1%).

 

Stopa bezrobocia różni się także w zależności od płci osób badanych. W Polsce w 2014 r. bezrobotnych mężczyzn było 8,5%, natomiast kobiet 9,6%, w Niemczech 5,3% mężczyzn i 4,6% kobiet, a w Norwegii 3,7% mężczyzn oraz 3,3% kobiet.

Średnia liczba godzin pracy

Pracownicy poszczególnych krajów europejskich różnią się również pod względem liczby godzin spędzonych w pracy. W Polsce pracownicy spędzają w pracy średnio 41 godzin tygodniowo (42 godziny mężczyźni, a kobiety 39,7 godziny). Więcej czasu w pracy spędzają na przykład pracownicy w Wielkiej Brytanii – 42,4 godziny (mężczyźni 43,7 godziny, kobiety 40,3 godziny). Krócej pracują osoby zatrudnione w Norwegii – 38,5 godziny (38,8 godziny mężczyźni, natomiast kobiety 38,1 godziny).

Wskaźnik zatrudnienia

Według statystyk Eurostatu w 2014 w Polsce wskaźnik zatrudnienia wyniósł 61,7% (68,2% dla mężczyzn i 55,2% dla kobiet).

 

Najwyższe wyniki osiągnęły takie kraje jak: Islandia (81,7%), Szwajcaria (79,8%), Norwegia (75,2%), Szwecja (74,9%) oraz Niemcy (73,8%).

 

Najniższy wskaźnik zatrudnienia w roku 2014 był natomiast: w Grecji (49,4%), Chorwacji (54,6%), we Włoszech (55,7%) oraz w Hiszpanii (56%).

 

Wskaźnik zatrudnienia, czyli odsetek zatrudnionej ludności w wieku produkcyjnym jest uważany za kluczowy wskaźnik społeczny wykorzystywany dla celów analitycznych przy badaniu zmian w obrębie rynków pracy.

 

Przy określeniu wskaźnika aktywności zawodowej bierze się pod uwagę zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotnych – niepracujących a zainteresowanych podjęciem pracy.

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01