Mężczyzna w okularach
Image by LifetimeStock.com

Urzędnik państwowy: co może, a czego nie może zrobić?

Mężczyzna w okularach
Image by LifetimeStock.com

Urzędnik państwowy zobowiązany jest przede wszystkim do przestrzegania polskiego prawa i Konstytucji RP. Posiada on również wiele praw, jak prawo awansu czy otrzymywania nagród jubileuszowych. Wszelkie jego działania reguluje ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

 

Urzędnik państwowy otrzymuje zatrudnienie w urzędzie na podstawie mianowania na stanowisko urzędnicze lub podpisując umowę o pracę. Od tej chwili otrzymuje prawa i obowiązki, które są mu nadane z urzędu. Urzędnik państwowy może podpisać umowę na czas określony lub nieokreślony, w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Mianowanie również może odbyć się na czas określony.

Prawa urzędnika państwowego

Urzędnik państwowy, obejmujący stanowisko urzędnicze, otrzymuje prawa takie jak:

 • praca nieprzekraczająca 8 godzin dziennie, która wynosi 40 godzin tygodniowo;
 • praca odbywająca się od poniedziałku do piątku, jednak w szczególnych wypadkach może być kontynuowana na zmianie nocnej lub w święta i weekendy;
 • kobiety w ciąży lub matki opiekujące się dziećmi do 8. roku życia mają prawo zmniejszyć wymiar godzin;
 • wykonywanie czynności służbowych poza normowanym czasem pracy powinno być dodatkowo opłacone lub odebrane w formie czasu wolnego;
 • prawo awansu lub podwyższenia wynagrodzenia, gdy właściwie spełnia swoje zadania;
 • otrzymywanie nagród jubileuszowych, zwrotu kosztów transportu i zakwaterowania na czas wyjazdu służbowego oraz dietę.

Obowiązki urzędnika państwowego

Urzędnik państwowy jest zobowiązany przede wszystkim do:

 • przestrzegania prawa polskiego, a w szczególności zapisów w Konstytucji RP;
 • obiektywnego i rzetelnego wykonywania zadań służbowych;
 • sumiennego wypełniania poleceń służbowych;
 • odpowiedniej prezentacji urzędu na zewnątrz;
 • pozyskiwania zaufania osób przychodzących do urzędu, w którym pracuje;
 • dochowania tajemnicy służbowej (a w szczególności państwowej);
 • składania oświadczenia majątkowego w chwili nawiązywania współpracy z urzędem.

 

Urzędnik państwowy to osoba, która powinna przede wszystkim godnie zachowywać się w pracy i poza nią. Jego życie służbowe w pewien sposób przenika do osobistego. Musi z tym się liczyć każda osoba, starająca się o stanowisko w rządowej lub samorządowej placówce.

 

Więcej na temat rynek pracy psychologia pracy
Przeładuj

Mikołaj i Sylwia wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami"? Mają jeden warunek!

zobacz 01:36