trójka ludzi biznesu
Image by LifetimeStock.com

Czy korzystanie ze stażu dla bezrobotnych ma sens?

trójka ludzi biznesu
Image by LifetimeStock.com

Staże dla osób bezrobotnych są korzystne dla bezrobotnego: pozwalają mu wejść na rynek pracy, zdobyć doświadczenie, a staż może przekształcić się w etat. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż to także rozwiązanie korzystne dla pracodawców – wynagrodzenie (stypendium) stażysty finansuje urząd pracy.

 

Staże dla osób bezrobotnych są formą ich aktywizacji i pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe. Staż taki można odbyć korzystając z pomocy urzędu pracy lub angażując się jako uczestnik projektu (jeśli spełnia się kryteria grupy docelowej) finansowanego ze środków europejskich.

Komu przysługuje staż?

Ze stażu mogą korzystać osoby bezrobotne. Często, zwłaszcza w przypadku projektów finansowanych ze środków europejskich, mogą być doprecyzowane grupy docelowe, do których będzie skierowany staż. Pierwszeństwo mogą mieć wtedy na przykład osoby bezrobotne do 25. roku życia lub po 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne (czyli takie, które w okresie ostatnich 2 lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy) lub osoby bezrobotne nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu czy niepełnosprawne osoby bezrobotne.

Jak uzyskać możliwość odbycia stażu?

Jeśli staż ma odbywać się przy pomocy urzędu pracy, wówczas są dwie możliwości. Albo osoba bezrobotna samodzielnie poszukuje miejsca stażu i wybrana firma po pozytywnej decyzji zgłosi zapotrzebowanie na stażystę. Albo poszukujący stażu sprawdza w urzędzie pracy, jakie pojawiają się oferty i którzy pracodawcy obecnie poszukują stażystów.

 

Jeśli osoba bezrobotna decyduje się na udział w projekcie finansowanym ze środków europejskich, pierwszym krokiem będzie zawsze złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez projektodawcę.

Korzyści płynące ze stażu

Zakładając optymistycznie, że obie strony są zaangażowane w powodzenie stażu, jest to korzyść zarówno dla stażysty, jak i dla firmy, która zdecydowała się na zatrudnienie stażysty. Firma nie ponosi kosztów zatrudnienia, gdyż te finansowane są przez urząd pracy. A stażysta ma możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poprawienia swojej sytuacji na rynku pracy. Stażyście przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Nawet jeśli obecna firma nie będzie docelowym miejscem pracy (choć bywa, iż firmy decydują się na zatrudnienie w przyszłości właśnie „sprawdzonych” stażystów), to przyszły pracodawca w dokumentach aplikacyjnych zobaczy, że kandydat nie pozostawał bezczynny, a szukał możliwości znalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

 

Wskazane jest, aby wykorzystywać wszelkie możliwości powrotu na rynek pracy lub zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Taką możliwością są właśnie staże dla osób bezrobotnych.


Więcej na temat rynek pracy psychologia pracy
Przeładuj

Jak Paula Tumala zareagowała na wieść o ciąży bliźniaczej? Taka reakcja to zupełna normalność!

zobacz 01:36