para młodych ludzi
Image by LifetimeStock.com

Wybór zawodu, czyli na jakie błędy uważać

para młodych ludzi
Image by LifetimeStock.com

Na wybór zawodu powinny mieć wpływ takie czynniki, jak dopasowanie do potrzeb rynku i własnych predyspozycji oraz obszerna wiedza na temat wybranego zawodu.

 

Dla niektórych szczęśliwców wybór zawodu jest dziecinnie prosty, dla innych jest trudną decyzją. Można albo uczyć się na błędach osób z większym doświadczeniem, albo samodzielnie na własnej skórze przekonać się, jakich błędów powinno się unikać podczas wybierania zawodu.

Niedopasowanie do potrzeb rynku pracy

Dużym błędem naszego systemu edukacji jest to, że nadal świetnie funkcjonują kierunki, gdzie kształci się specjalistów, na których nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. I jest to również błędem kandydata, że decyduje się na wybór zawodu, którego zdobycie daje znikome szanse na odnalezienie się na rynku pracy. W licznych publikacjach można znaleźć statystyki mówiące o stopie bezrobocia wśród absolwentów konkretnych kierunków studiów. I jeśli nie jest się zdeterminowanym i przekonanym, co do wyboru właśnie tego kierunku (bo jest to życiowa pasja i największe marzenie) może należałoby rozważyć inne możliwości.

Niedopasowanie do predyspozycji

Częstym błędem jest również wybór zawodu bez uwzględnienia własnych predyspozycji (czy to zdrowotnych, czy osobowościowych). A w każdej branży i w każdej specjalności pewne cechy czy predyspozycje są niezbędne. Jeśli kandydat ma wątpliwości, jakie cechy wymagane są w konkretnych zawodach i czy on sam takie cechy ma, może skorzystać z doradztwa zawodowego. Spotkanie z doradcą to okazja do zweryfikowania własnego pomysłu, lepszego poznania siebie i specyfiki zawodu.

Błędne wyobrażenie o zawodzie

Osoba, która zastanawia się na wyborem konkretnego zawodu, powinna poznać realia pracy na tym stanowisku. Okazuje się bowiem, że często wyobrażenie o wybranym zawodzie mija się z rzeczywistością i realnymi wymogami i zadaniami na danym stanowisku.

Wybór pod presją

Decyzja o wyborze zawodu powinna być poparta wieloma czynnikami (m.in. dopasowanie własnych predyspozycji czy wymogi rynku pracy), a pewne czynniki nie powinny mieć na nią wpływu. Błędem jest dokonywanie wyboru zawodu pod jakąkolwiek presją ze strony otoczenia: czy to rodziny (np. uleganie naciskowi na kultywowanie rodzinnych tradycji, podczas gdy mają one niewiele wspólnego z zainteresowaniami kandydata), czy to znajomych (np. zachęcająca wizja wspólnego studiowania, w nowym mieście razem będzie raźniej).

Nieumiejętność planowania

Brak myślenia perspektywicznego może również przyczynić się do błędnego wyboru. A można spróbować zrobić prosty eksperyment myślowy i zapytać siebie, jak będzie wyglądało moje życie zawodowe za 5 czy 10 lat i czy wybór tego zawodu będzie mnie w moich marzeniach wspierać.

 

W pracy spędzamy (przy ośmiogodzinnym czasie pracy) niemal dwa tysiące godzin w ciągu roku. Dlatego dobrze wybrany zawód to inwestycja w dobrze spędzone dwa tysiące godzin rocznie. I dlatego na wybór albo zmianę zawodu nigdy nie jest za późno.

Więcej na temat rynek pracy psychologia pracy
Przeładuj

"Kogel Mogel 4": To nowa postać zachwyci wszystkich najbardziej! "Rozbije bank"

zobacz 02:41