dokument ozdobiony czerwoną wstążką
Image by LifetimeStock.com

Nagroda jubileuszowa w budżetówce – premia dla wybranych

dokument ozdobiony czerwoną wstążką
Image by LifetimeStock.com

Nagroda jubileuszowa w budżetówce przyznawana jest osobom, które przepracowały w zawodzie co najmniej 20 lat. Pracodawca może honorować staż w innym zakładzie pracy, lecz nie jest to jego obowiązkiem.

 

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej nie są regulowane przez kodeks pracy, co oznacza, że nie każdy pracownik musi ją otrzymać. Jest to premia, wyróżnienie, dla osób, które – oprócz stażu jubileuszowego – np. osiągają sukcesy na szczeblu zawodowym.

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli, urzędników państwowych i pracowników samorządowych

O możliwości przyznania nagrody jubileuszowej jest mowa w takich ustawach, jak Karta Nauczyciela, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa o pracownikach urzędów państwowych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o służbie cywilnej. Nagrodę jubileuszową zazwyczaj wypłaca się w dniu, kiedy pracownik nabył możliwość jej otrzymania. Prawo do gratyfikacji upływa po 3 latach od momentu, w którym pracownik zdobył możliwość otrzymania nagrody. Jeśli pracownik budżetowy przeszedł na emeryturę lub rentę z powodu niezdolności do pracy mniej niż 12 miesięcy przed terminem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, premię wypłaca się w dniu rozwiązania umowy.

Nagroda jubileuszowa w budżetówce – wysokość premii

Stawka nagrody jubileuszowej wzrasta co 5 lat. Nauczyciel, który przepracował 20 lat, może otrzymać 75% miesięcznej pensji, 25 lat – 100%, 30 lat - 150%, 35 lat – 200%, 40 lat – 250%. Pracownik służby cywilnej po 20 latach pracy może liczyć na 75% miesięcznego wynagrodzenia, 25 latach – 100%, 30 latach – 150%, 35 latach – 200%, 40 latach – 300%. Pracownicy służby cywilnej, którzy przepracują 45 lat, mogą otrzymać 400% pensji miesięcznej.

 

Przeładuj

Magda Gessler z okazji 4. urodzin Party.pl odpowiada na trudne pytania! Zobacz, co nam zdradziła!

zobacz 00:25