biznesmen w samochodzie
Image by LifetimeStock.com

Mobilność zawodowa – wybór czy konieczność?

biznesmen w samochodzie
Image by LifetimeStock.com

Mobilność zawodowa polega na umiejętnym dostosowywaniu się do wymagań zmieniającego się rynku pracy: podnoszeniu kwalifikacji czy nauce nowych umiejętności.

 

Zmieniający się rynek pracy coraz bardziej docenia mobilnych pracowników i często wręcz wymusza na pracownikach ową mobilność. Mobilnych nie tylko w sensie podróżowania, ale również gotowych na podejmowanie innych działań związanych z doskonaleniem zawodowym, koniecznym, by dopasować się do wymogów rynku.

Obszary mobilności zawodowej

Pierwsze skojarzenie z hasłem mobilność zawodowa wiąże się ze zmianą miejsca pracy. I to też jest mobilność zawodowa – gotowość do wyjazdu, zmiany miasta a może i kraju pracy. Mobilność zawodowa to również gotowość do przekwalifikowania się lub wykorzystywania czasu wolnego na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. To podnoszenie własnych kwalifikacji, ciągłe uczenie się i aktualizowanie informacji o zmianach zachodzących w otoczeniu. O mobilności zawodowej może być mowa także w sytuacji wyboru różnych ścieżek rozwoju zawodowego w obrębie jednej instytucji.

Czynniki wpływające na mobilność zawodową

Zmiany zachodzące w świecie, także w świecie pracy, wpływają na coraz większe zapotrzebowanie na mobilność zawodową. O ile dawny model pracy cechował się relatywnie niewielką ilością zmian, o tyle współczesny model wymaga strategii lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie.

 

Wiele osób czuje się zmuszonych do podejmowania działania ze względu na poczucie braku stabilności zatrudnienia. Inni odczuwają wypalenie zawodowe i ani emocjonalnie, ani poznawczo, nie czują się na siłach kontynuować pracy. Jeszcze innym obecna praca nie daje satysfakcji i nie spełnia ich oczekiwań. Bez względu na przyczyny – wszyscy staną w obliczu decyzji o zmianie (firmy, miejsca pracy lub zawodu).

Mobilność zawodowa Polaków

Według badań CBOS na temat mobilności i elastyczności zawodowej, coraz więcej Polaków deklaruje, że byliby skłonni podjąć określone działania, aby znaleźć pracę lub zmienić ją na lepszą. Najwięcej osób deklaruje gotowość do wykorzystania czasu wolnego na naukę i zwiększanie kwalifikacji (72% wskazań) oraz do nauki nowego zawodu (71% wskazań). Gotowość do dojeżdżania do innej miejscowości plasuje się na poziomie 61% wskazań, ale już przeprowadzka do innej miejscowości uzyskuje 31% wskazań. W roku 2013 (w porównaniu z rokiem 2009) deklarowana skłonność do różnorodnych poświęceń w celu zdobycia pracy była istotnie wyższa.

 

Pracodawcy cenią sobie elastyczność i gotowość do zmiany. Dobry pracownik to elastyczny pracownik. To pracownik, który umie dostosować się do wymogów rynku pracy. Może zatem coraz częściej decyzje o byciu mobilnym pracownikiem będą wyborem, a nie koniecznością.

Przeładuj

Życie serialowej babci z "rodzinki.pl" Haliny Skoczyńskiej było pełne dramatów: "W wieku 30 lat uciekłam grabarzowi spod łopaty"

zobacz 02:05