Nauczyciel angielskiego z książką w ręce
Image by LifetimeStock.com

Kwota bazowa a minimalne wynagrodzenia nauczycieli

Nauczyciel angielskiego z książką w ręce
Image by LifetimeStock.com

Kwota bazowa dla nauczycieli wyznaczana jest w ustawie budżetowej na dany rok. Od września 2012 roku kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2717,59 złotych. Stawki wynagrodzenia minimalnego w roku szkolnym 2015/2016 pozostaną takie same, jak w roku 2014/2015.

Czym jest kwota bazowa dla nauczycieli?

Kwota bazowa określana jest co roku, w przygotowywanej przez rząd, przyjmowanej przez Parlament i podpisywanej przez Prezydenta Polski ustawie budżetowej. Określa ona średnie zarobki nauczycieli dla poszczególnych szczebli zawodowych.

 • Wynagrodzenie średnie dla nauczyciela stażysty powinno wynosić 100% kwoty bazowej,
 • Dla nauczyciela kontraktowego 111% kwoty bazowej,
 • Dla nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej,
 • Dla nauczyciela dyplomowanego 184% kwoty bazowej.

 

Średnia pensja dla nauczyciela danego szczebla nie definiuje zarobków konkretnych pedagogów. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wyznacza minimalne wartości nauczycielskich wynagrodzeń.

Kwota bazowa używana jest do określenia tego, ile przeciętnie powinni zarabiać nauczyciele danego szczebla na obszarze gminy, której podlega dana szkoła. 

Pensje poszczególnych nauczycieli zależą od kwalifikacji, wymiaru zajęć, stażu pracy, oceny jakości pracy pedagoga, pracy w szczególnie trudnych warunkach.

 

Kwota bazowa określa raczej ogólny poziom wydatków gminy na płace kadry pedagogicznej z uwzględnieniem podziału nauczycieli na poszczególne stopnie awansu.

Minimalne wynagrodzenia nauczycieli

Minimalne zarobki nauczycieli (brutto) reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Kwota bazowa dla nauczycieli nie zmieniła się od września 2012 roku. Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu nauczyciela.

 

Zarobki nauczyciela stażysty:

 • z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym - 2265 złotych;
 • z tytułem licencjata/inżyniera i przygotowaniem pedagogicznym lub tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego – 1993 złote;
 • z tytułem licencjata, ale bez przygotowania pedagogicznego – 1759 złotych.

 

Zarobki nauczyciela kontraktowego:

 • z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym – 2331 złotych;
 • z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem licencjata/inżyniera i przygotowaniem pedagogicznym – 2042 złote;
 • z tytułem licencjata, ale bez przygotowania pedagogicznego – 1802 złote.

 

Zarobki nauczyciela mianowanego:

 • z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym – 2647 złote;
 • z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem licencjata/inżyniera i przygotowaniem pedagogicznym – 2036 złote;
 • z tytułem licencjata, ale bez przygotowania pedagogicznego – 2024 złote.

 

Zarobki nauczyciela dyplomowanego:

 • z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym – 3109 złotych;
 • z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem licencjata/inżyniera i przygotowaniem pedagogicznym – 2707 złotych;
 • z tytułem licencjata, ale bez przygotowania pedagogicznego – 2366 złotych.

 

Ostateczna pensja miesięczna nauczycieli zależy od funkcji pełnionych w szkole, liczby godzin, wychowawstwa (pełnionego lub nie), rodzaju pobieranych świadczeń socjalnych, typu placówki (publiczna/niepubliczna).

 

Przeładuj

"Dziewczyny z Dubaju" przebiją pod względem popularności "365 dni"? Doda już to wyliczyła!

zobacz 01:59