Lekarka, w tle trójka innych lekarzy
©BillionPhotos.com/Fotolia

Osoby, które chcą zostać lekarzami o karierze powinny zacząć myśleć już w gimnazjum, żeby wybrać szkołę średnią o profilu medycznym. Kandydatów na medycynę jest zawsze więcej niż miejsc, dlatego jak najwcześniej należy zacząć uczyć się biologii i chemii.

Jak zostać lekarzem – ścieżka kariery

Na wybór medycyny ludzie decydują się z różnych powodów – tradycji rodzinnej, prestiżu, pieniędzy. Najważniejsze jednak, żeby przyszły lekarz czuł powołanie do wykonania zawodu, ponieważ od jego decyzji będzie zależało zdrowie i życie ludzi.

1. Ukończenie studiów wyższych na uczelni medycznej

Pierwszym krokiem jest dostanie się na medycynę. Są to studia jednolite sześcioletnie. Na studiach zdobywa się wiedzę ogólną  z przedmiotów:  anatomii, chemii, fizjologii człowieka, biofizyki, farmakologii, immunologii, etyki w medycynie, embriologii, genetyki, historii medycyny, historii filozofii, diagnostyki laboratoryjnej, ginekologii i położnictwa, chirurgii, onkologii, radiologii, okulistyki, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii, medycyny katastrof, dermatologii, medycyny pracy, ortopedii, opieki paliatywnej, traumatologii, kardiologii, medycyny rodzinnej. Na studiach należy odbyć praktyki m. in. z  pediatrii, pielęgniarstwa i chirurgii. Ukończenie studiów lekarskich kończy się otrzymaniem dyplomu lekarza medycyny.

2. Uzyskanie ograniczonego prawa do wykonania zawodu lekarza

Po zakończeniu sześcioletnich studiów należy udać się do okręgowej izby lekarskiej z następującymi dokumentami: odpisem dyplomu, wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, kserokopią dowodu, zaświadczeniem o stanie zdrowia, dwoma zdjęciami i kserokopią nadania NIP-u. Absolwent kierunku lekarskiego otrzymuje ograniczone prawo do wykonywania zawodu.

3. Odbycie 13-miesięcznego stażu


Aby w pełni pracować w zawodzie lekarza, po ukończeniu medycyny trzeba odbyć staż i zdać egzamin państwowy, tzw. LEP (Lekarski Egzamin Państwowy). Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru, trwa cztery godziny. Po zdaniu egzaminu, konieczne jest ponowne zgłoszenie się do okręgowej izby lekarskiej z następującymi dokumentami: o ograniczonym prawie wykonywania zawodu, potwierdzeniem odbycia stażu, świadectwem złożenia egzaminu państwowego, zaświadczeniem lekarskim i dwoma zdjęciami.

4. Szkolenie specjalizacyjne

Specjalizację wybiera się dopiero po ukończeniu stażu. Należy wybrać interesującą specjalizację, a następnie wysłać wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do Centrum Zdrowia Publicznego. Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna. Jej pozytywny wynik daje możliwość dostania się na listę rankingową. W terminie do trzech miesięcy należy rozpocząć szkolenie specjalizacyjne, które trwa od 2 do 6 lat.

 

Zatrudnić można się zarówno w państwowych, jak i niepublicznych placówkach medycznych, a także otworzyć własny gabinet.

5. Zarobki lekarzy

Wynagrodzenie lekarzy uzależnione jest od ukończonej specjalizacji, stażu i miejsca pracy. Średnie wynagrodzenie lekarzy rodzinnych wynosi 6325 złotych brutto (jest to kwota wyliczona na podstawie badań ankietowych), psychiatry – 4992 złotych brutto, kardiologa – 4973 złotych brutto.


Więcej na temat rynek pracy prawo pracy