Trener personalny
© Minerva Studio/Fotolia.com

Trener personalny – modny zawód, od którego wymaga się wiele

Trener personalny
© Minerva Studio/Fotolia.com

Trener personalny pomaga innym ludziom osiągnąć pożądaną sylwetkę lub kondycję fizyczną. W świetle prawa nie jest on regulowany, to oznacza, że każdy bez względu na wykształcenie może wykonywać ten zawód. Jednak żeby być skutecznym trenerem personalnym, trzeba mieć gruntowną wiedzę o ludzkim ciele oraz praktyczne umiejętności.

 

Trener personalny może pracować w siłowni, przygotowując indywidualne plany treningowe. Znajduje zatrudnienie także w klubach fitness, gdzie może być jednocześnie instruktorem fitness.

Jakie wykształcenie powinien mieć trener personalny?

Choć nie ma wymogu posiadania konkretnego doświadczenia, by zostać trenerem personalnym, kandydat na to stanowisko powinien mieć dużą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje ciało. Tylko wtedy będzie mógł dobierać właściwe, dostosowane do potrzeb i możliwości swoich klientów ćwiczenia.

Tę wiedzę może zdobywać w ramach:

 • policealnego studium na kierunku trener personalny - oferowanego przez szkoły policealne;
 • kursu na trenera personalnego – który może zorganizować każda placówka edukacyjna. Ich długość i forma są bardzo różne – niektóre trwają kilka tygodni, inne weekend. Zdarzają się także kursy online;
 • studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku sport o specjalności trener personalny – także oferowanych przez akademie wychowania fizycznego;
 • studiów podyplomowych na kierunku trener personalny - będących w ofercie akademii wychowania fizycznego;

 

Program każdej formy nauki zakłada, że absolwent będzie posiadał wiedzę m.in. o:

 • budowie ciała człowieka w kontekście ćwiczeń fizycznych,
 • różnych technikach treningowych i wskazaniach do nich,
 • sposobach motywowania,
 • podstawach dietetyki i prawidłowego żywienia.

Jednak poszczególne placówki w różny sposób nauczają tych rzeczy. Trudno oczekiwać, że w ciągu weekendowego kursu na trenera przyswoi się taką samą wiedzę jak podczas studiów magisterskich.

Jak wybrać odpowiedni kurs na trenera personalnego?

Przed wyborem kursu lub studium, trzeba wcześniej dobrze przyjrzeć się placówce, która je oferuje.

Dobry kurs na trenera personalnego powinien:

 • mieć wykwalifikowaną kadrę, a informacja o niej powinna być jawna,
 • łączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem,
 • mieć tryb stacjonarny, a nie odbywać się online,
 • dawać możliwość hospitacji czyli nadzoru pedagogicznego zajęć i odbycia praktyki,
 • mieć dobre opinie w środowisku trenerskim.

Wystawienie certyfikatu czy zaświadczenia także jest ważne, ale w tym momencie ukończenie niemal wszystkich kursów i szkoleń jest potwierdzane dokumentem. W rzeczywistości certyfikaty te nie są wymagane ze względu na brak regulacji zawodu trenera personalnego. To, jaki stosunek do nich będzie miał pracodawca, czyli właściciel siłowni lub klubu fitness, zależy już tylko od niego. Pracując zaś na własną firmę, nie musimy się przed nikim tłumaczyć – najwyżej przed klientem, ale ten też będzie nas oceniał po efektach.

Czego jeszcze powinno się wymagać od trenera personalnego?

W rzeczywistości w pracy trenera personalnego ważniejsze mogą się okazać zupełnie inne kursy niż te, które w nazwie mają nazwę zawodu. Dobry trener osobisty w zależności od tego, jakich konkretnie ma klientów, powinien mieć wiedzę specjalistyczną, która pomoże w osiąganiu wyznaczonych celów. Trenując np. osoby w siłowni, którym zależy na wyrzeźbieniu ciała, musi znać się na konkretnych treningach, suplementach i ustalaniu właściwej do celów treningowych diety. Dlatego też powinien się dokształcać w zakresie nowych metod treningowych, trendów, nowych rodzajów suplementacji i wszystkiego, co z punktu widzenia klienta będzie przydatne.

 

Rzeczą oczywistą jest też to, że trener osobisty powinien :

 • proponowane innym treningi najpierw sam przetestować na sobie,
 • potrafić je odpowiednio wykonać,
 • samemu mieć dobrą formę,
 • umieć przekazywać wiedzę,
 • potrafić motywować innych do pracy nad sobą.

Te rzeczy jednak trzeba stopniowo wypracować i wykształcić.

 

Choć trenerem personalnym może zostać każdy, bez względu na wykształcenie. Ostatecznie jednak i tak rynek weryfikuje kompetencje.

 

Więcej na temat rynek pracy
Przeładuj

Przyjaciółki: Ostra wymiana zdań u Strzeleckich! Zobaczcie fragment nowego odcinka serialu!

zobacz 00:50