Adwokat siedzi za biurkiem.
©Monika Wisniewska/Fotolia

Sędzia jest osobą, która wymierza sprawiedliwość i rozstrzyga spory sądowe. Sędzia powinien podejmować decyzje bezstronnie, działając według przepisów prawa.

 

Do obowiązków sędziego należy m.in.: przygotowanie rozprawy, prowadzenie rozprawy i sprawowanie kontroli nad warunkami, w jakich wykonywane są kary np. aresztowanie tymczasowe lub pozbawienie wolności.

Jak zostać sędzią?

1. Studia prawnicze. Pierwszym koniecznym etapem do uzyskania zawodu sędziego jest ukończenie studiów prawniczych. Ich specyfiką jest brak specjalizacji. Studenci po ukończeniu studiów magisterskich posiadają ogólną wiedzę z zakresu prawa. Osoba, która ukończyła studia i uzyskała dyplom powinna w następnej kolejności odbyć aplikację ogólną.

 

2. Aplikacja ogólna trwa 12 miesięcy. Niezbędnym warunkiem dostania się na aplikację ogólną jest zdanie egzaminu na aplikanta. Osoby, które dostały się na aplikację, uczęszczają na zajęcia do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) w Krakowie oraz odbywają praktyki w wyznaczonych miejscach. Aplikanci w trakcie trwania aplikacji mogą pracować tylko na stanowiskach naukowych i dydaktycznych.

 

Dla każdego aplikanta przewidziane jest stypendium w wysokości 3 300 zł brutto. Ukończenie aplikacji ogólnej polega na uzyskaniu pozytywnych ocen z praktyk oraz sprawdzianów. Na tym etapie kandydat może pracować na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza sądowego. Osoba, która chce pracować na stanowisku sędziego po zakończeniu aplikacji ogólnej musi ubiegać się także o uczestnictwo w aplikacji sędziowskiej. Liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na aplikację sędziowską każdego roku ogłasza Minister Sprawiedliwości. O przyjęciu kandydata decyduje miejsce, jakie zajmuje on na liście kwalifikacyjnej. Lista ta formułowana jest na podstawie punktów uzyskanych w trakcie trwania aplikacji ogólnej. Odstęp pomiędzy zakończeniem jednej specjalizacji, a rozpoczęciem drugiej wynosi maksymalnie 3 lata.

 

3. Aplikacja sędziowska. Trwa przez 48 miesięcy. Program aplikacji sędziowskiej obejmuje trzydziestomiesięczne praktyki i zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz odbycie osiemnastomiesięcznego stażu na stanowisku referendarza sądowego. Absolwent aplikacji sędziowskiej, który ukończył staż i pracuje na stanowisku referendarza sądowego zdobywa uprawienia do ubiegania się o powołanie go na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Ile zarabia sędzia?

Według wyników analiz internetowych szacuje się, że przeciętne wynagrodzenie sędziego wynosi 9 024 zł brutto. Około 25% osób na tym stanowisku zarabia poniżej 7 475 zł i około 25% otrzymuje wynagrodzenie powyżej 10 378 zł brutto. Do najczęściej przyznawanych benefitów należą: przenośny komputer (38%), szkolenia, które sędzia wybiera zgodnie z własnym uznaniem (19%) oraz dofinansowanie nauki (15%).


  • Zawód rolnika daje duże możliwości na przyszłość. Zarobki rolnika zależne są od wielkości gospodarstwa. 
  • Radnym może zostać każda osoba. Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i jesteś wpisany do rejestru wyborców. Poznaj zarobki radnego
  • Syndyk powinien posługiwać się językiem polskim i posiadać dyplom ukończenia szkoły wyższej. Jak zostać syndykiem

Więcej na temat rynek pracy