kobieta psycholog
Image by LifetimeStock.com

Jak się kształci psycholog? Czy do zawodu psychologa niezbędne są studia?

kobieta psycholog
Image by LifetimeStock.com

Od zawsze czytasz artykuły psychologiczne, brakowało ci psychologii w szkole i twoim marzeniem były studia z psychologii? Uniwersytet nie jest jedyną drogą do tego, by zdobyć wiedzę psychologiczną. Czy to jednak wystarczy, by pracować w zawodzie psychologa?

Uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa – tylko studia!

Wbrew opiniom, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich trzech lat, żeby uzyskać pełne uprawnienia zawodowe w zakresie psychologii nadal należy ukończyć pięć lat studiów psychologicznych. Niektóre uczelnie oferują trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie uzupełniające magisterskie w zakresie psychologii. Nie dają one jednak pełnych uprawnień ani kompletnego przygotowania do wykonywania zawodu psychologa. Jedynym wyjściem jest ukończenie studiów jednolitych lub licencjackich i uzupełniających z zakresu psychologii, by łącznie dało to pięć lat.

 

Czy warto więc rozpoczynać takie studia? Zależy od tego, jakie masz oczekiwania. Z pewnością poszerzą one wiedzę na temat zachowania człowieka i pozwolą rozwinąć kompetencje miękkie. Osoby pracujące na przykład jako trenerzy, nauczyciele, menadżerowie z pewnością zyskają i wzbogacą swój warsztat pracy.

Psychologia w szkole policealnej

Psychologia w szkole policealnej jest prowadzona w ramach kilku kierunków. Szkoły policealne oferują jako roczny kierunek m.in. :

  • Psychologia/Specjalista psychologii;
  • Psychologia biznesu i reklamy;
  • Psychologia żywienia,
  • Terapia uzależnień.

Placówki edukacyjne reklamują je, mówiąc, że gwarantują zatrudnienie w poradniach psychologicznych, ośrodkach terapii uzależnień i ośrodkach społecznych. Czy tak jest rzeczywiście? Oczywiście może się zdarzyć, że osoba po studium zostanie faktycznie zatrudniona, jednak w poradniach mogą pracować jedynie osoby z tytułem magistra psychologii. Ośrodki terapii uzależnień także wolą zatrudnić terapeutę, który ukończył specjalistyczne kursy i szkoły terapeutyczne, ośrodki pomocy społecznej częściej potrzebują absolwentów pracy socjalnej czy pedagogiki. Szkoła policealna może być dodatkowym atutem, jednak bez dodatkowego zaplecza edukacyjnego nie zagwarantuje pracy.  


Więcej na temat rynek pracy rozwój osobisty
Przeładuj

"Love Island": Caroline i Mateusz mają nietypowy plan na wydanie nagrody głównej! Na to pójdzie 100 tysięcy?!

zobacz 02:11