Dziennikarka z mikrofonem i mężczyzna
©highwaystarz/Fotolia

Żeby zostać dziennikarzem nie trzeba kończyć dziennikarstwa. W tym zawodzie ważniejsze od formalnego wykształcenia są sprawne pióro oraz umiejętność pozyskiwania informacji. To, ile zarabia dziennikarz, zależy od charakteru jego pracy, wielkości miasta, w którym pracuje oraz wielkości firmy, w której jest zatrudniony.

Na czym polega praca dziennikarza?

Istotą pracy dziennikarza jest przekazywanie informacji. Może to odbywać się za pomocą różnych kanałów: prasy, telewizji, radia, internetu, w różnej formie: notki, artykułu, reportażu, felietonu. Żeby te informacje przekazać, najpierw trzeba je pozyskać z wiarygodnego źródła. Następnie trzeba opracować je tak, by stały się przystępne i zrozumiałe dla adresata. Dopiero opracowaną w wybranej formie informację można opublikować w mediach.

Jak zacząć pracę w zawodzie dziennikarza?

Jeśli czujesz, że dziennikarstwo jest twoim powołaniem i jest coś, o czym chciałbyś informować innych, spróbuj swoich sił w dziennikarstwie społecznym. Są portale, na których dziennikarze amatorzy mogą publikować artykuły. Innym sposobem, żeby wystartować, jest prowadzenie bloga tematycznego i regularne publikowanie na jego łamach własnych tekstów lub filmów. Oprócz tego, że poćwiczysz w ten sposób warsztat, dostaniesz informacje zwrotne od innych użytkowników, zbudujesz portfolio, które dołączone do CV ułatwi ci zdobycie pracy w profesjonalnej redakcji. Jeśli jesteś studentem, sprawdź, czy na twojej uczelni funkcjonują media akademickie. Wielu dziennikarzy zaczynało właśnie w prasie, radiu lub telewizji należącej do uczelni, na której studiowali.

Jakie studia przygotowują do zawodu dziennikarza?

Studia dziennikarskie poszerzają horyzonty, uczą technicznych aspektów pracy dziennikarza, dają szansę na kontakt z doświadczonymi dziennikarzami. Dyplom dziennikarstwa nie jest jednak niezbędny, żeby pracować w zawodzie dziennikarza. Często bardziej przydaje się gruntowna wiedza z innej dziedziny, np. prawa, historii, psychologii. Niezwykle ważna jest jednak także umiejętność precyzyjnego, poprawnego językowo i atrakcyjnego dla odbiorcy formułowania swoich wypowiedzi, znajomość różnych gatunków dziennikarskich. Z tego względu dziennikarzami często zostają absolwenci filologii polskiej. Od formalnego wykształcenia znacznie istotniejsze są jednak indywidualne predyspozycje, takie jak: dociekliwość, umiejętność krytycznej analizy danych, czerpanie satysfakcji z kontaktu z ludźmi oraz przekazywania ważnych i rzetelnych informacji.

Ile zarabia dziennikarz?

Zarobki dziennikarzy zależą od wielu czynników, m.in. stażu pracy, wielkości firmy, w której są zatrudnieni, dziedziny, w której się specjalizują, rodzaju dziennikarstwa (radiowe, prasowe, telewizyjne, internetowe), wielkości miasta, w którym pracują. Przeciętne zarobki dziennikarza w Polsce wynoszą ok. 3 400 zł brutto.


Więcej na temat rynek pracy