Dłonie na tle stołu i flag
©Kagenmi/Fotolia

Co zrobić, aby zostać ambasadorem?

Dłonie na tle stołu i flag
©Kagenmi/Fotolia

Żeby zostać dyplomatą, trzeba ukończyć studia magisterskie, posiadać certyfikaty poświadczające biegłą znajomość dwóch języków obcych oraz odbyć aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Kim jest dyplomata?

Dyplomatą, czyli przedstawicielem dyplomatycznym, jest osoba reprezentująca swoje państwo za granicą. Przedstawicielami dyplomatycznymi są osoby o następujących stopniach dyplomatycznych:

 • ambasador tytularny,
 • radca-minister,
 • I radca i radca,
 • I, II i III sekretarz,
 • attaché.

Jakie są zadania dyplomaty?

Zadania dyplomaty określa „Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych”. Zgodnie z nią do zadań osób przebywających na misji dyplomatycznej należą między innymi:

 • reprezentowanie swojego państwa,
 • ochrona interesów swojego państwa i jego obywateli,
 • prowadzenie rokowań z rządem państwa, w którym się przebywa;
 • zdobywanie w legalny sposób informacji na temat funkcjonowania państwa przyjmującego i przekazywanie tych informacji rządowi własnego państwa;
 • budowanie przyjaznych stosunków pomiędzy własnym państwem a państwem przyjmującym, rozwijanie stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych.

Jakie studia przygotowują do pełnienia roli dyplomaty?

Osoba, która chce pełnić funkcje dyplomatyczne, musi mieć odpowiednie kwalifikacje, żeby im podołać. Dyplomata powinien mieć wiedzę z zakresu:

 • historii swojego kraju i historii powszechnej,
 • kultury własnego kraju (powinien też interesować się kulturą innych krajów),
 • sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej swojego kraju,
 • sytuacji politycznej na świecie,
 • kierunków i celów polskiej polityki zagranicznej,
 • prawa międzynarodowego.

Ponadto dyplomata musi znać biegle przynajmniej dwa języki obce, wykazywać się odpowiednimi predyspozycjami psychicznymi i fizycznymi oraz mieć tytuł magistra lub równorzędny.

 

Do zawodu dyplomaty dobrze przygotowują więc studia magisterskie na kierunkach takich, jak:

 • prawo,
 • historia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • politologia.

Należy też zdobyć certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych przynajmniej na poziomie C1.

 

Po studiach magisterskich należy odbyć aplikację dyplomatyczno-konsularną organizowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do odbycia aplikacji kwalifikowane są osoby, które pozytywnie przejdą postępowanie konkursowe. Zostają one zatrudnione na rok w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tym czasie uczestniczą też w szkoleniu prowadzonym przez Akademię Dyplomatyczną przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Po odbyciu praktyk w ministerstwie i uzyskaniu certyfikatu ze szkolenia mogą przystąpić do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Jeśli go zda, otrzyma najniższy tytuł dyplomatyczny, attaché.

Ile zarabia dyplomata?

Osoba zatrudniona w ramach aplikacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zarabia ok. 3 747 zł brutto miesięcznie.

 

Wynagrodzenie szefa misji dyplomatycznej wraz z dodatkiem wynosi ok. 12 500 zł brutto, radcy-ministra 9 713, I radcy – 8 760 zł, radcy – 8 248, I sekretarza 6 911, II sekretarza 6 372, III sekretarza 5 590, natomiast attaché 5 033,28 zł brutto.


Więcej na temat rynek pracy
Przeładuj

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Zapamiętamy jego uśmiech i dobre serce!

zobacz 01:36