ludzie dyskutujący nad dokumentami
Image by LifetimeStock.com

Zgrany zespół pracowników jest jak dobra drużyna sportowa

ludzie dyskutujący nad dokumentami
Image by LifetimeStock.com

Zgrany zespół łączy wspólny cel, a członkowie zespołu reprezentują odmienne role oraz chcą i potrafią się ze sobą komunikować.

 

Nawet najsprawniejsze maszyny i najefektywniejsze programy są niczym bez ludzi. Organizacje kładą coraz większy nacisk na inwestowanie właśnie w kapitał ludzki, a celem priorytetowym wielu menadżerów jest stworzenie zgranego zespołu pracowników.

Grupa ludzi a zespół

Tym, co odróżnia przypadkową grupę ludzi od zgranego zespołu jest zaangażowanie w realizację wspólnego celu, którego osiągnięcie zależeć będzie od wysiłku każdej z osób. Jednak aby grupa ludzi stworzyła zespół, musi być spełnionych kilka warunków.

Fundamenty podstawą zespołu

Współpraca, która ma przynosić wymierne efekty, musi być oparta na solidnych fundamentach. Członkowie zespołu powinni znać swoje obowiązki oraz cel, do którego mają dążyć. Powinny być również jasno określone granice, swoisty kontrakt – co wolno, czego nie wolno, jakie są konsekwencje, czy jaki jest system motywowania.

Odmienność jest potrzebna

Aby zespół mógł dobrze funkcjonować, wiedza i umiejętności poszczególnych jego członków powinny się uzupełniać. Ważne również, aby w zespole znalazły się osoby, które reprezentują odmienne role grupowe. Dwóch wpływowych teoretyków zachowań grupowych, Benne i Sheats, opisali zarówno rolę lidera, jak i role zespołowe i te integrujące zespół. Przykładami ról zespołowych są inicjator (przedstawiający nowe pomysły), ewaluator (krytycznie oceniający osiągnięcia) czy informator (przekazujący fakty). Role integrujące zespół to na przykład pozytywnie nastawiony aktywizator czy skłonny do kompromisów ugodowiec. W zgranym zespole powinno być miejsce dla członków, którzy będą reprezentować odmienne role grupowe, bo każda z nich pełni istotną dla pracy zespołu funkcję.

Komunikacja w zespole

Ponieważ zespołowi przyświeca wspólny cel, a zadania każdego z członków zespołu mogą się różnić, ważne, aby proces komunikacji pomiędzy ludźmi przebiegał płynnie. Dotyczy to zarówno formalnego obiegu informacji – ustalonych procedur kto, do kogo, kiedy, w jaki sposób i jakie informacje powinien przekazać, jak i procesu komunikacji interpersonalnej. Im wyższe umiejętności interpersonalne członków zespołu (umiejętność słuchania, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnych opinii), tym większe szanse, że ludzie stworzą zgrany zespół.

 

Liderowi, który chce zbudować zgrany zespół, przyda się wiedza z wielu dziedzin (psychologia różnic indywidualnych, znajomość procesów grupowych, motywacja, zarządzanie). Aby utrzymać motywację innych ludzi, sam również powinien wykazać się wysoką motywacją.  

Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22