kobieta i mężczyzna w biurze
©baranq/Fotolia.com

Co to jest mentoring i jakie ma cele? Czym się różni od coachingu?

kobieta i mężczyzna w biurze
©baranq/Fotolia.com

Mentoring polega na przekazywaniu wiedzy i doświadczenia mentee (uczniowi). Mentor za pomocą wnikliwych pytań i dużej wiedzy rozwija potencjał klienta, dzięki czemu podnoszone są jego umiejętności dotyczące danego zawodu. Od coachingu mentoring różni się głównie bliskością relacji.

Na rynku jest coraz więcej form pomocy: coaching, psychoterapia, doradztwo, konsulting czy mentoring. O ile te metody w przybliżeniu zajmują się tym samym, każdy z tych ekspertów specjalizuje się w innym rodzaju wsparcia.

Mentoring – co to jest?

Mentoring jest relacją pomiędzy mentorem (nauczycielem) a mentee (uczniem). Celem tej formy pomocy jest przekazanie doświadczenia i wiedzy osobie mniej obytej w danej dziedzinie. Mentor zajmuje się przedstawieniem mentee metod radzenia sobie z trudnościami na drodze zawodowej oraz przekazuje mu swoją wiedzę z tego zakresu. Proces mentoringu wymaga od ucznia wysokiego stopnia zaangażowania i dociekliwości. Czas trwania tej formy szkolenia trwa średnio od roku do trzech lat. Aby zostać mentorem, trzeba być ekspertem w danej branży lub firmie. Ta funkcja jest często wykorzystywana w dużych przedsiębiorstwach, aby szkolić nowych, niedoświadczonych pracowników. Wyróżnia się:

  • mentoring indywidualny, czyli formalne działanie szkoleniowe na zasadzie starszego opiekuna;
  • mentoring grupowy, w którym angażuje się większą liczbę osób do pracy nad sobą, np. wychowanków domu dziecka do podjęcia działań usamodzielniających.

Jakie cele ma mentoring?

Na wstępie mentor określa słabe i mocne strony mentee i stara się zachęcić go do wykorzystywania mocnych cech w zawodzie. Wspiera go też w podejmowaniu nowych zadań oraz traktowaniu codziennych trudności w kategorii wyzwania. Z biegiem trwania mentoringu, uczeń rozwija swój potencjał i motywację wewnętrzną do osiągania coraz to wyższych celów w swoim zawodzie. Nabiera samoświadomości oraz ma coraz większy wpływ na innych.

Czym się różni mentoring od coachingu?

Zarówno coaching, jak i mentoring skupiają się na rozwoju osobistym i zawodowym osoby. Jednak największa różnica polega na bliskości relacji w tych dwóch formach pomocy. Mentor często jest dobrym kolegą z pracy lub znajomym, który wspiera dobrą radą. Natomiast relacja coach – coachee jest znacznie bardziej formalna i profesjonalna, gdzie nie ma miejsca na przyjacielskie gesty. Mentor pracuje tylko na celach, które wniósł mentee, natomiast w coachingu wspólnie dochodzi się do rzeczy, nad którymi chce się pracować.

Przeładuj

#PARTYWDOMU Ćwiczymy z trenerką gwiazd! Dziś cudowne ćwiczenia na brzuch!

zobacz 02:17