grupa ludzi siedząca przy stole
Image by LifetimeStock.com

8 cech dobrego szefa. Jak zostać menadżerem idealnym?

grupa ludzi siedząca przy stole
Image by LifetimeStock.com

Dobry szef musi mieć cechy dobrego słuchacza, umieć zadawać pytania, znać siebie i wykorzystywać potencjał członków zespołu, którym kieruje.

 

Menadżer idealny umie wzbudzić entuzjazm w swoim zespole, ma świadomość potrzeb indywidualnych, jak i zespołowych oraz świadomość tego, co dzieje się w otoczeniu. Do zdobycia tytułu menadżera idealnego prowadzi długa droga, ale są w niej określone kroki.

Krok 1: pytaj

Pytania mają wielką moc i często są niedoceniane. Menadżer idealny umie wykorzystywać pytania jako narzędzie swojej pracy. Dzięki odpowiednim pytaniom zdobywa informacje, które pomagają mu lepiej poznać swój zespół i lepiej nim zarządzać.

Krok 2: słuchaj

Mówienie jest srebrem, a milczenie złotem. Może właśnie dlatego, że gdy idealny menadżer milczy, może słuchać, co mają mu do powiedzenia współpracownicy. Zauważy w porę świetne pomysły, zwróci uwagę na konflikty, zaangażuje się w odpowiednie działania, w odpowiednim czasie.

Krok 3: doceniaj

Menadżer idealny wie, że nie tylko gratyfikacja finansowa jest istotna. Okazanie uznania i chwalenie osiągnięć może być silnym motywatorem dla pracownika, zatem jego wysiłki powinny zostać docenione.

Krok 4: poznaj siebie

Świadomość własnych zasobów pomaga w byciu menadżerem idealnym. A znajomość swoich mocnych stron jest równie istotna, jak znajomość obszarów, nad którymi należy pracować i nadal je rozwijać. Dlatego menadżer idealny nie tylko nie boi się uzyskać informacji zwrotnej od swojego zespołu, ale wprost się jej domaga.

Krok 5: angażuj się

Idealny menadżer utrzymuje własną motywację na wysokim poziomie, bo wie, że aby rozpalać w ludziach ogień do działania, sam nie może być wypalony. Dlatego wykazuje się inicjatywą i dba o wysoki poziom własnego zaangażowania.

Krok 6: uśmiechaj się

Uśmiech pomaga znaleźć przyjaciół, tworzyć dobrą atmosferę w relacji i otworzyć wiele drzwi i wie o tym menadżer idealny. Jest on ludzki, ma poczucie humoru, potrafi przyznać się do błędów i innych traktuje z należytym szacunkiem.

Krok 7: rozwijaj się

Ponieważ menadżer idealny wie, że nie ma ludzi idealnych, nie ustaje w doskonaleniu siebie. Szuka możliwości rozwoju i aktualizuje swoją wiedzę, pracuje nad rozwijaniem potrzebnych mu umiejętności.

Krok 8: rozwijaj zespół

Menadżer idealny od ludzi, którymi kieruje oczekuje tego, co najlepsze. Potrafi wykorzystać potencjał każdego z członków zespołu i indywidualnie potraktować każdy talent. Zna obszary, które wymagają doskonalenia i wspiera swój zespół w drodze do ciągłego rozwoju.

 

Bycie menadżerem idealnym jest wyzwaniem, a nagrodą może być zaufanie i szacunek zespołu oraz jego efektywna praca i realizowanie wspólnych celów.

Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25