Chłopiec czytający książki
Pixabay/PublicDomainPictures/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Jak się uczyć efektywnie – mapy myśli

Chłopiec czytający książki
Pixabay/PublicDomainPictures/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Pytanie, jak się uczyć coraz częściej zadają sobie bezradni rodzice oraz uczniowie, którzy mimo tego, że siedzieli nad książkami, znów otrzymali niesatysfakcjonującą ocenę. Mapa myśli to skuteczna metoda uczenia się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Możesz wykorzystać ją w szkole, w pracy i w domu.

Mapa myśli – wyjaśnienie pojęcia

Mapa myśli (mapa mentalna, mind mapping) to notatka zapisywana w sposób nielinearny (rozrysowywany graficznie). Jak sama nazwa wskazuje, jej celem jest uporządkowanie chaotycznych informacji, które mamy w głowie. Mapa mentalna pomaga powiązać fakty i ukazać relacje przyczynowo-skutkowe.

Jak się uczyć, żeby się nauczyć – zasady tworzenia mapy mentalnej

  • Przygotuj białą kartkę i mazaki.
  • Przeczytaj informacje, które masz przyswoić.
  • Zaznacz kolorami słowa-klucze (frazy; najważniejsze wyrazy, często pisane wytłuszczonym drukiem). Frazy oznaczają ważną myśl, którą warto umieścić na gałęzi.
  • Na środku kartki napisz temat główny, np. CZĘŚĆI MOWY – wszystkie informacje będziesz zapisywał drukowanymi literami, używając kolorowych długopisów.
  • Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zastąp wyrazy obrazkami.
  • Od słowa głównego narysuj linie (gałęzie). Ich ilość uzależniona jest od liczby informacji, które chcesz powiązać z tematem, np. części mowy podzielimy na dwa odłamy: odmienne i nieodmienne (narysujemy więc dwie gałęzie). Obowiązuje zasada – od najważniejszych rzeczy do mniej ważnych.
  • Na jednej gałęzi możesz zapisać maksymalnie trzy słowa (najczęściej będą to rzeczowniki i przymiotniki).
  • Od gałęzi będziemy tworzyć podgałęzie, np. od słowa odmienne poprowadzimy pięć gałęzi (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek). Podobnie postąpimy z nieodmiennymi częściami mowy (przysłówkiem, przyimkiem, spójnikiem, partykułą, wykrzyknikiem – także pięć gałęzi).
  • Od podgałęzi narysuj kolejne podgałęzie, aż do wyczerpania informacji, np. do rzeczownika utworzymy podgałąź: rzeczownik – pytania – Kto? Co? Na drugiej podgałęzi możemy np. narysować krzesło (jako przykład rzeczownika).

Jak się uczyć, aby wykorzystać możliwości mózgu?

Przy tradycyjnym robieniu notatek pobudzamy do pracy tylko lewą półkulę mózgu, dlatego nauka jest mało efektywna. W przypadku map myśli aktywizowane są obie półkule – zarówno lewa, jak i prawa – stymulowana przez kolory, obrazki. Specjalistka w zakresie neurodydaktyki (dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem związków między budową mózgu a uczeniem) – prof. Małgorzata Żylińska, podkreśla konieczność dopasowywania metod uczenia do potrzeb konkretnego człowieka.

Bardzo ważne jest więc wypracowanie własnego stylu w sporządzaniu map myśli – im więcej będziesz ćwiczył, tym lepsze efekty zauważysz. Z czasem tworzenie nielinearnych staje się niezwykle pomocnym nawykiem. Tworzenie map myśli sprawi, że zaoszczędzisz 50-90% czasu przy notowaniu i około 90% przy czytaniu zapisków w porównaniu z tradycyjnymi notatkami. Lepsza koncentracja oraz twórcze myślenie (elementy wpisane w tworzenie map myśli) znacznie usprawniają proces uczenia.

Przeładuj

#PARTYWDOMU Ćwiczymy z trenerką gwiazd! Dziś cudowne ćwiczenia na brzuch!

zobacz 02:17