dokumenty na biurku z telefonem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Podanie o pracę – nie pomyl go z listem motywacyjnym

Mimo że list motywacyjny i podanie o pracę wyglądają podobnie, nie jest to ten sam dokument. Różni się okolicznościami w jakich się go składa. Ma także nieco inną formę i treść.

Mimo że list motywacyjny i podanie o pracę wyglądają podobnie, nie jest to ten sam dokument. Różni się okolicznościami w jakich się go składa. Ma także nieco inną formę i treść.

List motywacyjny a podanie o pracę

List motywacyjny powinien być pisany jedynie w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, którą zaproponował pracodawca. Natomiast podanie o pracę pisane jest z własnej inicjatywy – jest więc pisane wtedy, kiedy pracodawca nie wystawia ogłoszenia, ale bardzo nas interesuje praca w danej firmie. Jest także inna sytuacja, kiedy stosuje się podanie o pracę zamiast listu motywacyjnego – kiedy zostały uwzględnione już wstępne formalności z przyszłym pracodawcą, natomiast trzeba spełnić formalności i uzupełnić oficjalną dokumentację.

 

W porównaniu do podania, list motywacyjny powinien być zdecydowanie dłuższy, ponieważ jest to miejsce, w którym możemy rozwinąć informacje, o które pracodawca prosił w ogłoszeniu. Podanie o pracę z kolei ogranicza się do zadeklarowania chęci podjęcia pracy w danej firmie.

Jak wygląda podanie o pracę?

W podaniu o pracę należy napisać na jakim stanowisku chcemy pracować. Należy także krótko opisać, dlaczego powinniśmy otrzymać to stanowisko.

Pismo to, podobnie jak list motywacyjny, powinno być estetyczne, wolne od błędów ortograficznych, językowych i interpunkcyjnych.

Układ podania o pracę

Podanie o pracę powinno zawierać elementy typowe dla wszystkich oficjalnych dokumentów oraz charakterystyczne jedynie dla dokumentów aplikacyjnych, czyli:

  • datę i miejscowość,
  • imię, nazwisko i tytuł zawodowy,
  • nagłówek (czyli „Podanie”),
  • treść (czyli rzeczowa prośba o zatrudnienie i jej uzasadnienie),
  • podpis (koniecznie odręczny!),
  • informacja o załączonych dokumentach.

Przykład podania o pracę

Tarnów, 19.10.2015

mgr Justyna Dąbrowska

Ul. Krochmalna 5/4

33-100 Tarnów

 

Sz. P.

Jan Kowalski

Dyrektor Działu Kadr

Dzielnicowy Dom Kultury „Burza”

Ul. Westerplatte 3

33-100 Tarnów

 

Podanie

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisku animatora kultury od 1 grudnia 2015 roku w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Praca na tym stanowisku jest zgodna z moim wykształceniem – ukończyłam pedagogikę o specjalności animator kultury, a także studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Przez ostatni rok byłam zatrudniona w Gminnej Bibliotece w Weremowicach na stanowisku bibliotekarza. Do moich obowiązków oprócz opieki nad księgozbiorem należało animowanie środowiska lokalnego. Mam doświadczenie w pracy z ludźmi i organizacją wydarzeń kulturalnych.

 

 

Justyna Dąbrowska

 

Załączniki:

- kopia dyplomu Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,

- kopia dyplomu studiów podyplomowych KUL,

- świadectwo pracy.

mężczyzna tłumaczy jak napisać list motywacyjny
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak napisać list motywacyjny?
List motywacyjny to w pewnym sensie forma komunikacji marketingowej. Ma zareklamować osobę, która aplikuje na dane stanowisko. Nie ma jednego wzoru listu motywacyjnego – starając się o pracę należy każdorazowo dostosować list do danego pracodawcy.

List motywacyjny to w pewnym sensie forma komunikacji marketingowej. Ma zareklamować osobę, która aplikuje na dane stanowisko. Nie ma jednego wzoru listu motywacyjnego – starając się o pracę należy każdorazowo dostosować list do danego pracodawcy.   List motywacyjny powinien dostarczyć potencjalnemu pracodawcy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ubiegasz się akurat o to stanowisko. Należy też przekonać pracodawcę, że będziesz dobrym pracownikiem. List motywacyjny – niezbędne dane Jest to formalny dokument, dlatego powinny w nim być zachowane zasady oficjalnej korespondencji. List motywacyjny zawsze powinien zawierać: Dane osobowe – imię i nazwisko, adres i numer telefonu, Datę , Dane adresata – imię, nazwisko i tytuł osoby oraz nazwę firmy, do której aplikacja jest wysyłana, Zwrot grzecznościowy – „Szanowna Pani/ Szanowny Panie”, Zakończenie – „Z poważaniem…” i własnoręczny podpis, Podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).” List motywacyjny – treść List motywacyjny powinien zmieścić się na jednej, maksymalnie dwóch stronach. Powinien być krótki i konkretny. Zazwyczaj stosuje się standardową, czytelną czcionkę na białej kartce A4. Treść listu powinna być napisana zrozumiałym językiem, bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy gramatycznych. Jeśli masz wątpliwości, poproś kogoś o pomoc. W liście należy odpowiedzieć na następujące pytania: na jakie stanowisko kandydujesz i skąd wiesz o wolnym miejscu pracy, dlaczego ta praca jest dla ciebie ciekawa, czy masz odpowiednie umiejętności i kompetencje potrzebne na tym stanowisku,...

para przed komputerem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kto jest adresatem listu motywacyjnego?
List motywacyjny można adresować, w zależności od sytuacji, na trzy sposoby: do konkretnej osoby, do firmy lub pozostawić go bez adresata.

List motywacyjny można adresować, w zależności od sytuacji, na trzy sposoby: do konkretnej osoby, do firmy lub pozostawić go bez adresata.   List motywacyjny, obok CV , jest najczęściej wymaganym przez pracodawcę dokumentem aplikacyjnym . Kandydat, któremu zależy na pozytywnym przejściu przez proces rekrutacji, zwróci uwagę na każdy szczegół swojego listu. A pierwszym jego elementem jest adresat . Do kogo zatem adresować list motywacyjny? Są trzy sytuacje, od których będzie zależało wypełnienie tej części dokumentów aplikacyjnych. Znany jest rekruter W ofercie widnieje nazwisko rekrutera , zatem bez wątpienia do niego można zaadresować list. Może to być konsultant firmy zajmującej się doradztwem personalnym, może to być osoba z działu rekrutacji, a może to być ktoś, komu zlecono pozyskanie kandydatów do pracy jako jedno z wielu działań. W adresie można wówczas wpisać imię i nazwisko tej osoby oraz nazwę i adres firmy, którą reprezentuje . List rozpocznie się zwrotem: „Szanowny Panie/Szanowana Pani”. Jeśli w ofercie nie pojawiło się nazwisko, ale znana jest nazwa firmy, kandydat może telefonicznie dowiedzieć się, która osoba w firmie odpowiedzialna jest za rekrutację. Znana jest agencja rekrutacyjna W sytuacji, gdy w ogłoszeniu widnieje nazwa agencji rekrutacyjnej , można przy adresowaniu listu ograniczyć się do podania nazwy owej agencji oraz ewentualnie jej adresu. W tym przypadku formą grzecznościową będzie zwrot: „Szanowni Państwo”. Znany jest jedynie portal Trzecia wersja adresowania (choć może lepiej powiedzieć braku konieczności adresowania) dotyczy sytuacji, gdy w ogłoszeniu pracodawca przedstawiony jest jako „Klient Portalu ABC”. Jest to jedyna sytuacja, w której kandydat może pozostawić list motywacyjny bez adresata, a rozpocząć go zwrotem „Szanowni Państwo”.   Ponieważ diabeł tkwi w...

laptop
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podział dokumentów w teczce akt osobowych
Prowadzenie akt osobowych pracownika to obowiązek pracodawcy. Akta osobowe podzielone są na trzy części, w których powinny znaleźć się określone dokumenty.

Prowadzenie akt osobowych pracownika to obowiązek pracodawcy. Akta osobowe podzielone są na trzy części, w których powinny znaleźć się określone dokumenty.   Pracodawca prawnie zobligowany jest do tego, aby prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (art. 94 pkt 9a k.p.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) określa, jakie dokumenty powinny znaleźć się w aktach osobowych. Część A W tej części powinny znaleźć się dokumenty zebrane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Zatem przechowuje się tutaj kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie , świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe , wymagane do wykonywania oferowanej pracy, świadectwa ukończenia szkoły – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie czy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Część B W wyżej wspomnianym rozporządzeniu regulującym zasady prowadzenia dokumentacji osobowej znaleźć można spis dokumentów, które powinny znaleźć się w części B – dokumentacji dotyczącej nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia pracownika. Będą to m.in.: umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie - potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków , a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, informacją o warunkach zatrudnienia, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner