Absolwentka wyższej uczelni
Flickr/Will Folsom/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Styl życia

Piramida potrzeb – model Abrahama Maslowa

Hierarchia potrzeb Maslowa obejmuje 5 wewnętrznie złożonych poziomów, które się wzajemnie warunkują. Piramidalne przedstawienie odzwierciedla rangę poszczególnych potrzeb, której punktem odniesienia jest biologiczny aspekt życia człowieka. Maslow zakłada, że człowiek nie jest w stanie przejawiać potrzeb, wypływających z chęci poprawienia jakości i komfortu życia, póki nie zaspokoi tych, które warunkują jego przetrwanie.

Hierarchia potrzeb Maslowa obejmuje 5 wewnętrznie złożonych poziomów, które się wzajemnie warunkują. Piramidalne przedstawienie odzwierciedla rangę poszczególnych potrzeb, której punktem odniesienia jest biologiczny aspekt życia człowieka. Maslow zakłada, że człowiek nie jest w stanie przejawiać potrzeb, wypływających z chęci poprawienia jakości i komfortu życia, póki nie zaspokoi tych, które warunkują jego przetrwanie.

Podstawowe założenie teorii Maslowa

Amerykański psycholog Abraham Maslow opracował teorię, która mówi, że ludzkie potrzeby układają się hierarchicznie. Ich zależność przedstawił w formie piramidy, u podstaw której leżą elementy niezbędne do życia. Na wierzchołku piramidy Maslowa znajdują się te potrzeby, które realizuje tylko niewielka część społeczeństwa. Zaspokojenie ich świadczy o maksymalnym wykorzystaniu własnego potencjału.

Potrzeby niższego i wyższego rzędu

Według Maslowa realizacja potrzeb z każdego kolejnego poziomu jest możliwa dopiero wtedy, kiedy zaspokojone zostają potrzeby z poziomu niższego. Zaspokojenie potrzeb podstawowych uruchamia potrzeby wyższego rzędu. Im wyżej w hierarchii znajduje się dana potrzeba, tym później zaczyna być odczuwana przez człowieka, a więc ma ona mniejsze znaczenie dla biologicznego przetrwania. Te potrzeby, których zaspokojenie warunkuje przetrwanie to potrzeby niższego rzędu (fizjologiczne, bezpieczeństwa, afiliacji). Wynikają one z poczucia braku czegoś. Natomiast potrzeby wyższego rzędu (szacunku i uznania oraz samorealizacji) działają na innych zasadach – dostarczają przyjemności i opierają się na mechanizmie wzrostu, co w praktyce oznacza tyle, że poszerzają się w miarę ich zaspokajania.

Potrzeby fizjologiczne

Potrzeby fizjologiczne stanowią filar piramidy Maslowa. Niezaspokojone blokują wszystkie pozostałe rodzaje potrzeb, co skutkuje tym, że wszelkie działania człowieka są nakierowane tylko i wyłącznie na pierwotne instynkty. Do potrzeb fizjologicznych należą m.in.:

 • sen,
 • oddychanie,
 • zaspokojenie głodu i pragnienia,
 • utrzymanie sprzyjającej temperatury otoczenia,
 • potrzeby seksualne.

Potrzeby bezpieczeństwa

Nad potrzebami fizjologicznymi plasują się potrzeby bezpieczeństwa, które pobudzają do działania, kiedy zagrożona jest nienaruszalność osobista lub uaktywniają się w momencie, gdy do życia wkrada się chaos. Do podstawowych potrzeb bezpieczeństwa należą:

 • samoobrona,
 • wolność od lęku i poczucia zagrożenia,
 • stabilność,
 • prawo i porządek publiczny,
 • sprawiedliwość.

Potrzeby afiliacji

Potrzeby afiliacji odnoszą się do relacji osoby z najbliższym otoczeniem, a ich niezaspokojenie prowadzi do samotności, alienacji i frustracji, która skutkuje postępowaniem świadczącym o nieprzystosowaniu społecznym lub zachowaniami patologicznymi. Na tym poziomie plasują się:

 • miłość,
 • przyjaźń,
 • wymiana opinii,
 • zrozumienie,
 • przywiązanie,
 • bliskość.

Potrzeby szacunku i uznania


Potrzeby szacunku i uznania dzielą się na dwa rodzaje – obejmują zarówno zależności między osobą a otoczeniem, jak i to, w jaki sposób osoba postrzega samą siebie. Człowiek potrzebuje samoakceptacji, która jest uwarunkowana akceptacją ze strony otoczenia. Kiedy społeczeństwo zaczyna się organizować, tworzy się w nim cała sieć hierarchicznych powiązań – ludzie zyskują pewne role społeczne, a ich spełnianie sprawia, że czują się ważni, potrzebni i tym samym zyskują w oczach innych. Na tym poziomie pojawiają się potrzeby takie jak:

 • poczucie własnej wartości,
 • świadomość swojej tożsamości,
 • poszanowanie przez innych ludzi,
 • wywieranie wpływu.

Potrzeby samorealizacji

Potrzeby samorealizacji są grupą wyjątkową, bo brak w niej wewnętrznej hierarchizacji – poszczególne elementy są równoważne i mogą się wzajemnie zastępować. Wynika to z faktu, że samorealizacja jest kwestią indywidualną i dla każdego człowieka oznaczać może co innego. Dla jednych spełnieniem jest osiąganie wrażeń estetycznych, dla drugich – zdobywanie wiedzy, a dla innych – poszukiwanie nowych doświadczeń. Maslow za szczytowe uznał głębokie doznania duchowe i mistyczne. 

Zadowolona dziewczyna
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Samorealizacja: jak być sobą i nie zwariować?
Samorealizacja to termin znany w psychologii od dawna. Jest jedną z potrzeb uwzględnionych w piramidzie (hierarchii) rosyjskiego psychologa Abrahama Maslowa.

Samorealizacja to termin znany w psychologii od dawna. Jest jedną z potrzeb uwzględnionych w piramidzie (hierarchii) rosyjskiego psychologa Abrahama Maslowa.   Samorealizacja jest poczuciem spełniania siebie, robienia tego, co naprawdę chce się robić. Może być również obraną drogą życiową, która prowadzi do udoskonalania siebie i wewnętrznej harmonii. To również poczucie wolności, niezależności i samodzielności , która odcina człowieka od ocen innych osób czy zewnętrznych wpływów. Jej znaczenie w literaturze psychologicznej jest jednak pojmowanie w różny sposób: samorealizacja jako poczucie wykorzystywania wewnętrznych możliwości, samorealizacja jako osiąganie wcześniej upatrzonych celów, samorealizacja jako kontrola nad własnym życiem. Przez większość psychologów samorealizacja uważana jest za etap rozwoju każdego człowieka, który w końcu odkrywa swoje właściwe miejsce na świecie. To szersze pojęcie, które zawiera w sobie filozoficzne pojęcie istoty życia ludzkiego. W tym pojęciu samorealizacja równa się spełnieniu , do którego dąży każdy człowiek. Realizacja całego życia może być mu podporządkowana.   Samorealizacja często kojarzona jest trudnymi wyborami, zaburzeniem relacji społecznych, a nawet z egoizmem. Znany problem - „rodzina czy kariera?” jest jednym ze skutków ubocznych spełniania się. Samorealizacja uszczęśliwia człowieka, zapewnia on sobie wtedy jedną z najwyżej postawionych potrzeb w hierarchii Maslowa.   Piramida Maslowa wskazuje kolejność zaspakajania poszczególnych potrzeb ludzkich. Na dole piramidy znajdują się potrzeby fizjologiczne: zapewnienie sobie jedzenia, snu , ciepła, możliwości rozmnażania. Po zabezpieczeniu potrzeb najniższego rzędu człowiek może zadbać o zaspokojenie kolejnej ich grupy, związanej z bezpieczeństwem: schronienia, spokoju, wolności od strachu. Następnym...

Hubert Urbański Milionerzy
x-news
TV-Show
Tren Ofiarom Hiroszimy, piramida Maslowa, Alpy Transylwańskie - pytania z Milionerów. Znasz odpowiedzi?
"Tren Ofiarom Hiroszimy", piramida potrzeb Maslowa i Alpy Transylwańskie. Sprawdźcie, czy znalibyście odpowiedzi na pytania z 271. odcinka "Milionerów".

Kompozytor utworu "Tren Ofiarom Hiroszimy", piramida potrzeb Maslowa i Alpy Transylwańskie. Tych zagadnień dotyczyły najtrudniejsze pytania 271. odcinka "Milionerów". Uczestnik mógł wygrać 250 tysięcy złotych, jednak nie podjął ryzyka. Znalibyście odpowiedź? Najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka programu "Milionerzy". Kto skomponował "Tren ofiarom Hiroszimy"? A: Wojciech Kilar B: Krzysztof Penderecki C: Henryk Mikołaj Górecki D: Karol Szymanowski Poprawna odpowiedź: B. Krzysztof Penderecki. "Tren Ofiarom Hiroszimy" został skomponowany przez Krzysztofa Pendereckiego w 1960 roku. Początkowo nosił inną nazwę, a mianowicie 8’37’’ (czas trwania utworu), jednak z czasem nazwa została zmieniona na "Tren - Ofiarom Hiroszimy". Utwór został wykorzystany między innymi w filmie "Lśnienie Kubricka" oraz kultowym serialu "Miasteczko Twin Peaks". Jakie potrzeby są podstawą piramidy Maslowa? A: samorealizacji B: szacunku i uznania C: fizjologiczne D: miłości i przynależności Poprawna odpowiedź: C. fizjologiczne. Piramida Maslowa to teoria hierarchii potrzeb, w której wyróżnia się pięć grup ludzkich potrzeb: potrzeby fizjologiczne, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę miłości, potrzebę szacunku, a także potrzebę samorealizacji. U podstawy piramidy Maslowa znajdują się potrzeby najbardziej podstawowe, czyli potrzeby fizjologiczne. Alpy Transylwańskie to: A: Alpy Wschodnie B: Karpaty Południowe C: Tatry Zachodnie D: Masyw Centralny Poprawna odpowiedź: B. Karpaty Południowe. Alpy Transylwańskie to często używana nazwa Karpat Południowych w Rumunii. W co...

Kartki na któych jest motywujący napis
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
4 zasady skutecznego motywowania się. Sposób postępowania wynikający z teorii motywacji
Teorie motywacji powstają po to, aby samemu łatwiej się kontrolować i zachęcać do wyznaczania, a następnie realizowania celów, a także po to, aby efektywniej zarządzać pracownikami. Teorie motywacji określają m. in. to, że, aby być zmotywowanym do samorealizacji, konieczne jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i uznania.

Teorie motywacji powstają po to, aby samemu łatwiej się kontrolować i zachęcać do wyznaczania, a następnie realizowania celów, a także po to, aby efektywniej zarządzać pracownikami. Teorie motywacji określają m. in. to, że, aby być zmotywowanym do samorealizacji, konieczne jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i uznania. 4 sposoby na znalezienie motywacji – zasady oparte na teoriach motywacji 1. Znajdź ludzi, którzy mają ten sam cel.   W grupie łatwiej jest się zmotywować. Jeżeli zależy ci na zrzuceniu zbędnych kilogramów, dobrym pomysłem będzie poszukanie wśród znajomych kogoś, kto także chce pozbyć się nadwagi . Jeżeli nie masz w swoim otoczeniu takiej osoby, możesz skorzystać z internetowych grup wsparcia.   2. Wizualizacja celu.   Jeżeli twoim celem jest wyrzeźbienie figury, wyobraź sobie, jak idziesz plażą w skąpym kostiumie kąpielowym i widzisz zazdrosne lub pełne podziwu spojrzenia innych osób. Pomyśl, jak się będziesz wtedy czuć. Staraj się stworzyć obraz bogaty w szczegóły. Wizualizację wykonuj codziennie.   3. Motywująca muzyka.   W teorii motywacji duży nacisk kładzie się na bodźce oddziałujące na stany emocjonalne. Jeżeli uda ci się zmotywować, włącz energiczną piosenkę, najlepiej taką, której jeszcze nie słuchałeś. Mózg połączy ją z pozytywnymi emocjami i następnym razem, kiedy będziesz mieć trudności z automotywacją, ten konkretny utwór pomoże ci wrócić na właściwą drogę.   4. Cel, który motywuje.   Aby cel pobudzał do działania, a nie zniechęcał, musi być realny. Jeśli np. miesiąc przed wakacjami postanowisz, że odłożysz pieniądze na wymarzony wyjazd w ciepłe kraje, może się to okazać trudne do realizacji. W ten sposób nie tylko nie osiągniesz zamierzonego celu, ale też zniechęcisz się do...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner