©Monkey Business/fotolia

Przeciwwodna izolacja fundamentów z lepiku na papie, masy bitumicznej lub folii polietylenowej

©Monkey Business/fotolia

Izolacja fundamentów chroni ściany domu przed wnikaniem wilgoci, pleśnią i gniciem. Zabezpiecza izolację termiczną. Izolacja fundamentów najczęściej wykonywana jest z lepiku na papie, masy bitumicznej lub folii polietylenowej.

 

Zbudowanie ścian fundamentowych to dopiero połowa sukcesu. Aby ściany domu były zabezpieczone przed wilgocią niezbędne jest wykonanie izolacji fundamentów, która ochroni je przed wodą. Woda w fundamentach powoduje pleśń i gnicie ścian. Wpływa niekorzystnie na izolację termiczną budynku, przez co dom szybciej się wyziębia.

Pionowa i pozioma izolacja fundamentów

Przy wykonywaniu izolacji fundamentów należy zwrócić szczególną uwagę na dobre zaizolowanie części podziemnej. Miejsca przez które najłatwiej przedostaje się wilgoć to: narożniki, załamania i łączenia ścian oraz podłóg na gruncie. Izolacje ścian fundamentowych dzielą się na dwa rodzaje:

Pionowa izolacja fundamentów

Izolacja pionowa umieszczana jest na zewnątrz fundamentów. Aby izolacja nie straciła swoich właściwości sama również powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami (np. 2 cm styropianem). Wśród pionowych izolacji fundamentów wyróżnia się izolację lekką, która chroni budynek przed wilgocią z gruntu oraz opadami. Lekka izolacja wykonywana jest wówczas, gdy grunt dobrze przepuszcza wilgoć a fundamenty nie są narażone na intensywne zawilgocenie. Kolejnym rodzajem jest izolacja średnia. Stosowana na gruntach nieprzepuszczalnych – gliniastych lub pylasto-ilastych. Ostatnim typem pionowych izolacji fundamentów jest izolacja ciężka. Wykorzystywana zwykle w ekstremalnych wypadkach, np. gdy poziom wód gruntowych okresowo lub stale znajduje się powyżej poziomu spodu fundamentowania. Materiały, z których najczęściej wykonywana jest izolacja pionowa to masa bitumiczna, papa na lepiku, folia polietylenowa oraz zaprawa wodoszczelna.

Pozioma izolacja ścian fundamentowych

Pozioma izolacja ścian fundamentowych stanowi warstwę ochronną przed podciąganiem kapilarnym (wciąganiem wilgoci przez mur domu i przenoszeniem jej w górne partie ścian). Izolacja umieszczana jest poziomo pomiędzy ławą a ścianą fundamentową, a także w miejscu styku fundamentów i zewnętrznych ścian budynku. Pozioma izolacja fundamentów zapobiega podciąganiu wilgoci i oddziela ściany fundamentowe od nadziemia. Dzięki temu nie stanowią one jednorodnej konstrukcji i są zabezpieczone przed szybkim pękaniem. Materiałem, z którego najczęściej wykonuje się izolację poziomą jest papa termozgrzewalna lub papa na włókninie na lepiku. Izolacja pozioma fundamentów powinna być połączona z izolacją poziomą warstw posadzkowych podłogi na gruncie (izolacje powinny zachodzić na siebie). 

Więcej na temat budowa domu remont
Przeładuj

"Kogel Mogel 4": To nowa postać zachwyci wszystkich najbardziej! "Rozbije bank"

zobacz 02:41