ognisko na działce
© natatretiakova/Fotolia.com
Dom

Sezon na ogniska: czy można rozpalić ognisko w ogrodzie lub na działce? Co mówią przepisy?

ognisko na działce
© natatretiakova/Fotolia.com

Najważniejsze kwestie dotyczące palenia ogniska na działce lub w ogrodzie reguluje Rozporządzenie MSWiA. Najbardziej istotne są zabezpieczenie paleniska oraz odległość od sąsiednich działek i materiałów palnych.

 

Inny aspekt rozpalania ognisk na posesjach to przepisy obowiązujące w danej gminie. W zależności od tego, jak ustalą władze, ogniska na prywatnych działkach są dozwolone lub całkowicie zakazane.

Co należy wiedzieć o rozpalaniu ogniska w ogrodzie i na działce?

Przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej zabraniają wykonywania następujących czynności, które mogą wywołać pożar bądź go rozprzestrzenić.

 

Są to:

 

  • składowanie materiałów palnych (również gałęzi oraz chrustu) grożących pożarem bliżej niż 4 metry od granicy sąsiedniej działki, a więc tym samym rozpalanie ogniska w tej lokalizacji,

 

  • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu lub żużla w odległości mniejszej niż 10 m od sąsiednich obiektów, w tym domu

 

  • używanie ognia oraz palenie tytoniu w mniejszej niż 10 metrów odległości od miejsca, w którym znajdują się palne płody rolne,

 

  • rozpalanie ognisk bądź wysypanie gorącego popiołu oraz żużlu tam, gdzie znajdują się i mogą zapalić materiały palne,

 

  • zachowywanie się w sposób, który może wywołać niebezpieczeństwo pożaru na terenach w okolicach lasu (do 100 metrów od granicy lasu) oraz w samym lesie.

 

Jeśli rozpalając ognisko w ogrodzie lub na działce przestrzegamy powyższych przepisów, nie naruszamy prawa. Jesteśmy też w zgodzie z przepisami pożarowymi oraz Kodeksu Wykroczeń.

 

Podczas wieczoru przy ognisku należy pamiętać też o wyborze odpowiedniego paliwa do rozpalenia ognia. Może to być opał, drewno kominkowe i podpałka.

 

Nie wolno spalać śmieci, ani pozostałości roślinnych (liści, ścinanych gałęzi drzew i krzewów). Co do palenia odpadów roślinnych istnieje jednak pewien wyjątek. Jeśli gmina nie zorganizowała odbioru tego typu odpadów, można je spalić. W innym przypadku możemy spodziewać się nałożenia kary grzywny lub nawet aresztu, zgodnie z zapisami art. 191 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

 

Kiedy decydujemy się rozpalić ognisko na działce, ale nie jest ona naszą własnością, należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości. To istotne np. jeśli chodzi o opuszczone działki, które mogą wydawać się dobrym miejscem na ognisko. Przepisy prawa stanowią jednak inaczej.

 

Pamiętajmy, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia. Pod ręką powinniśmy mieć wodę lub piasek do gaszenia. Najlepiej, aby przy rozpalonym ognisku w każdej chwili był obecny ktoś pełnoletni.

 

Istotna kwestia to też palenisko. Można ułożyć je na kształt np. okręgu i obłożyć kamieniami. To zabezpieczy w pewnym stopniu sąsiedni teren przed rozprzestrzenianiem płomieni.

 

Warto też pamiętać o sąsiadach. Nie należy zakłócać ich spokoju. Ognisko nie może być zbyt dużych rozmiarów, aby nie stwarzało zagrożenia, a także by nie unosił się z niego zbyt duży dym. Materiały, które spalamy nie powinny wytwarzać dymu o nieprzyjemnym zapachu lub toksycznych właściwościach.


Więcej na temat budowa domu
Przeładuj

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się, a jak wspominają początek znajomości? „Ty mi mówiłaś fejkowe informacje…”

zobacz 01:33