Jak poprawić koordynację ruchową u dzieci?
© Monkey Business/Adobe Stock

Złamania, skaleczenia, pobicia – do jakich wypadków najczęściej dochodzi w szkole?

Jak poprawić koordynację ruchową u dzieci?
© Monkey Business/Adobe Stock

Każdego roku w polskich szkołach dochodzi do około 70 tysięcy wypadków. Najczęściej są one spowodowane nieostrożnością i ryzykownych zachowaniem uczniów. Niestety zdarzają się nawet incydenty, które kończą się śmiercią poszkodowanego. Jakie wypadki najczęściej zdarzają się w szkołach i jak ich unikać?

Najczęstsze wypadki w szkołach

Ministerstwo Edukacji oszacowało, że w polskich szkołach podstawowych każdego roku dochodzi do 30 tysięcy wypadków z udziałem uczniów. Niewiele mniej incydentów zostało odnotowanych w gimnazjach. Ponieważ do gimnazjów chodziło znacznie mniej uczniów niż do szkół podstawowych, to właśnie tam zdarzało się najwięcej wypadków w stosunku do liczny dzieci.

Zdecydowanie najczęstszym wypadkiem zdarzającym się w szkołach są złamania kończyn. Zdarzają się również liczne stłuczenia, skaleczenie, urazy szczęki, a także pobicia i złamane nosy.

Często można się spotkać z omdleniami. W takim przypadku, jeśli jest to możliwe, należy złagodzić upadek i kontrolować oddech ucznia. Jeśli nie odzyskuje przytomności, trzeba niezwłocznie ułożyć go w pozycji bocznej bezpiecznej i zadzwonić na pogotowie.

Dość rzadko dochodzi do zatruć, które są najczęściej związane ze złym stanem urządzeń technicznym. Zatrucia czadem są bardzo niebezpieczne i dla poszkodowanego mogą się skończyć śmiercią. Za takie niedopatrzenie odpowiada dyrektor szkoły.

Jak uczniowie ulegają wypadkom? 

Do wypadków dochodzi najczęściej przez nieuwagę i niebezpieczne zachowania młodzieży. Bieganie podczas przerw, zjeżdżanie po poręczach, bójki i pobicia prowadzą do niebezpiecznych incydentów.

Bardzo często wypadki mają miejsce podczas zajęć wychowania fizycznego. Wpływ na to mają zbyt małe i ciasne pomieszczenia do WF, ćwiczenia niedobrane do wieku i kondycji uczniów, nieodpowiednie obuwie. Najczęściej do urazów dochodzi przy grach grupowych, takich jak piłka nożna czy koszykówka.

 

Co zrobić kiedy nasze dziecko ulegnie wypadkowi w szkole?

Gdy nasz dziecko ulegnie wypadkowi w szkole lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę, możemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy szkolnej. Jeśli decyzja szkoły nie będzie dla nas satysfakcjonująca, możemy podjąć dalsze kroki. Wtedy występujemy o odszkodowanie do sądu, sprawa kierowana jest nie przeciwko szkole, a organowi prowadzącemu, np. gminie.

 

 

Przeładuj

Te gwiazdy zainwestowały w swoje zęby! Kiedyś nie uśmiechały się tak chętnie: Pazura, Piaseczny, Lewandowska...

zobacz 01:22