Radosny chłopiec na łące
©Halfpoint/Fotolia

Czy twoje dziecko cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej? Objawy zaburzenia

Radosny chłopiec na łące
©Halfpoint/Fotolia

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci mogą objawiać się problemami z koncentracją, koordynacją wzrokowo-ruchową, nadmierną aktywnością fizyczną lub unikaniem jej, nadwrażliwością na dotyk lub jej deficytem.

 

Zaburzenia integracji sensorycznej bywają przyczyną problemów w nauce, trudności z przystosowaniem się do nowych warunków, obniżonej samooceny i częstego przeżywania negatywnych emocji: lęku, wstydu, złości.

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to zdolność mózgu do prawidłowego odbierania, interpretowania i organizowania docierających bodźców. Dotyczy to zarówno bodźców z otoczenia, jak i z organizmu. Prawidłowa interpretacja bodźca umożliwia adekwatną reakcję. Osoba, u której nie występują problemy z integracją sensoryczną, na przypadkowe oparzenie dłoni zareaguje gwałtownym odsunięciem dłoni od źródła ciepła. Osoba z zaburzeniami integracji sensorycznej może w tej samej sytuacji zareagować z opóźnieniem lub nie zareagować.

 

Dziecko, które w szkole narażone jest na hałas, na ogół potrafi pomimo niego skoncentrować się na swoich zadaniach. Dziecko, które cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej, na hałas może reagować lękiem, może próbować schować się np. pod ławką. Może też jednak starać się przekrzyczeć inne dzieci. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej można pogrupować według tego, w jaki sposób reagują na stymulację.

Zaburzenia integracji sensorycznej: nadwrażliwość na bodźce

Dziecko, u którego zaburzenia integracji sensorycznej manifestują się nadwrażliwością na bodźce, w sposób przesadny reaguje na dźwięki, ruch, dotyk. Dziecko może obawiać się zabiegów kosmetycznych, ponieważ konieczny podczas nich kontakt fizyczny jest dla niego nieprzyjemny. W miejscach, gdzie dużo się dzieje, np. na szkolnym korytarzu podczas przerwy, może odczuwać silny lęk. Może też poruszać się z przesadną ostrożnością. Dziecko może czuć się nieswojo, kiedy blisko niego znajduje się inny człowiek. Innym objawem nadwrażliwości na bodźce jest odruch wymiotny podczas mycia zębów.

Zaburzenia integracji sensorycznej: obniżona wrażliwość na bodźce

Przeciwnym biegunem objawów zaburzenia integracji sensorycznej jest obniżona wrażliwość na bodźce. Objawia się ona ignorowaniem bólu lub zdolnością do długotrwałego znoszenia niewygodnej pozycji ciała. Dziecko o obniżonej wrażliwości na bodźce może sprawiać wrażenie apatycznego i niezainteresowanego zmianami zachodzącymi w otoczeniu.

Zaburzenia integracji sensorycznej: poszukiwanie stymulacji

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą też przejawiać się dążeniem do stymulacji sensorycznej. Dzieci, u których występuje ten typ zaburzenia, bywają bardzo ruchliwe. Przebywanie przez dłuższy czas w tej samej pozycji jest dla niego bardzo trudne. Szybko się nudzi, trudno jest mu się skoncentrować i przez dłuższy czas wykonywać tę samą czynność. Łatwo się irytuje i obraża.

Zaburzenia integracji sensorycznej: inne objawy

O zaburzeniach integracji sensorycznej mogą świadczyć też m.in.:

  • niechęć do współpracy z innymi dziećmi,
  • mylenie strony prawej i lewej,
  • trudność z utrzymaniem równowagi,
  • brak dominacji jednej ręki,
  • trudności w rzucaniu i łapaniu piłki,
  • odwracanie liter i cyfr,
  • niepewne wchodzenie i schodzenie po schodach.

Żaden z opisanych powyżej objawów, jeśli występuje pojedynczo, nie świadczy o zaburzeniach. Można je podejrzewać dopiero wtedy, kiedy objawów jest więcej i utrudniają one dziecku funkcjonowanie społeczne. Zaburzenia integracji sensorycznej wymagają terapii psychologicznej.


Przeładuj

Jak mieszka Agnieszka Kaczorowska? Pokój Emilki przepiękny, ale spójrzcie na sypialnię!

zobacz 01:31