Trójka dzieci biegnie na bieżni
©Sergey Novikov/Fotolia

Kolejność narodzin a osobowość – jak objawia się syndrom środkowego dziecka

Trójka dzieci biegnie na bieżni
©Sergey Novikov/Fotolia

Syndrom środkowego dziecka może objawiać się poczuciem niewidzialności i większą podatnością na opinie innych osób. Środkowe dziecko w rodzinie już jako dorosły może mieć przez to poczucie mniejszej satysfakcji z życia. Często stawiane jest ono w roli mediatora.

 

Pozytywnym skutkiem bycia środkowym dzieckiem jest umiejętność obiektywnej oceny rzeczywistości. Ten potencjał warto w sobie wzmacniać.

Kolejność urodzenia a charakter człowieka w adlerowskiej psychoanalizie

Problem wpływu kolejności urodzenia na osobowość danej osoby jako pierwszy podniósł austriacki psychoanalityk, żyjący na przełomie XIX i XX w., Alfred Adler. Uważał on, że pierwsze dziecko w rodzinie może mieć skłonność do perfekcjonizmu. W mniejszym stopniu niż inne dzieci potrzebuje ono akceptacji i aprobaty dla swoich działań. Często zostaje intelektualistą i dominuje w sytuacjach społecznych, np. w dyskusjach.

 

Najmłodsze dzieci natomiast mogą być uznawane za samolubne i niechętne do dzielenia się. Mogą też być zależne od innych, ale też dzięki temu, że cała rodzina poświęcała im dużo uwagi, mieć wysokie poczucie własnej wartości. Osoby urodzone jako ostatnie mogą ponadto być rozrywkowe i twórczo podchodzić do rzeczywistości, wybierać zawody związane ze sztuką.

 

Zgodnie z teorią Adlera, który sam urodził się jako trzecie dziecko z siedmiorga rodzeństwa, „dzieci środkowe” najbardziej ze wszystkich potrzebują aprobaty rodziców a w dorosłym życiu mogą stale walczyć o swoją pozycję i o to, aby zostać zauważonym. W rodzinie, a potem w życiu dorosłym, mogą pełnić rolę mediatorów, pośredniczących między ludźmi i starających się rozwiązywać konflikty.

Spodziewasz się kolejnego dziecka? Wykorzystaj kod rabatowy Smyk i zacznij kompletować wyprawkę dla maluszka.

Syndrom środkowego dziecka – niewidzialne dziecko

Negatywnym aspektem bycia środkowym dzieckiem jest poczucie bycia „niewidzialnym”. Podczas gdy rodzice skupiają się na sukcesach najstarszego dziecka i troszczą o najmłodsze, dziecko środkowe może pozostawać nieco z boku. Często musi ono wykazywać dużą aktywność, aby skierować na siebie uwagę dorosłych. Często wchodzi więc w rolę zabawiającego wszystkich wesołka, ukrywa swoje problemy, stara się zawsze być tam, gdzie może być potrzebne. Może ono także zacząć sprawiać problemy wychowawcze, aby w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Ponieważ poszukuje ono aprobaty u dorosłych, rodzeństwa i rówieśników, może stać się zewnątrzsterowne. Zewnątrzsterowność oznacza skłonność do wybierania takich sposobów postępowania, które będą przede wszystkimi oczekiwane przez innych, a w mniejszym stopniu opierających się na własnych przekonaniach jednostki. To wszystko może sprawić, że jeszcze w dzieciństwie środkowe dziecko zacznie przejawiać objawy depresji, która utrwali się w postaci zaburzeń nastroju występujących także w dorosłym życiu. Innymi negatywnymi skutkami bycia środkowym dzieckiem może być obniżone poczucie satysfakcji z życia oraz podejmowanie decyzji niespójnych z własnymi przekonaniami.

Jak pokonać syndrom środkowego dziecka

Jeżeli jest się środkowym dzieckiem w swojej rodzinie i wymienione powyżej cechy oraz zachowania brzmią znajomo, warto wzmacniać w sobie tzw. wewnątrzsterowność oraz poczucie kontroli nad własnym życiem. Węwnątrzsterowność to zdolność do rozpoznawania przekonań zgodnych ze swoim „ja”, obrony ich i postępowania w życiu zgodnie z nimi. Należy pamiętać, że każdy człowiek ma prawo do swoich opinii i swojego sposobu postrzegania rzeczywistości, nikt nie ma jednak prawa decydować za innych ani narzucać im swoich poglądów. Z dostępnych sposobów działania zawsze można wybierać. Warto dokonywać wyborów, pod którymi z pełną odpowiedzialnością moglibyśmy się podpisać.

 

Umiejętność przełamania schematów nabytych w dzieciństwie, pozwoli środkowemu dziecku rozwinąć potencjał doskonałego mediatora. Zdolność do świadomego analizowania racji obu stron pozwoli w wielu konfliktowych sytuacjach wypracować najlepszy kompromis. Środkowe dziecko może stać się doskonałym obserwatorem, którego obiektywne opinie będą cenione przez innych.

 

Więcej na temat opieka nad dzieckiem Syndromy
Przeładuj

Natalia Siwiec zapowiedziała, że ma ''asa'' na Dodę. Teraz spotkała się z Piotrem Krysiakiem!

zobacz 01:08