Kilkulatek w okularach na tle tablicy
Image by LifetimeStock.com

Rozwój intelektualny dziecka w wieku od 3 do 6 lat

Kilkulatek w okularach na tle tablicy
Image by LifetimeStock.com

Dziecko w wieku od trzech do sześciu lat rozwija się bardzo szybko. Najważniejszymi osiągnięciami w rozwoju psychicznym dziecka są m.in. zyskanie świadomości własnej podmiotowości i zdolność podejmowania własnych inicjatyw. Rozwojowi psychicznemu towarzyszą i wspierają go rozwój fizyczny oraz emocjonalno-społeczny.

Etap 1: rozwój psychiczny dziecka 3- i 4-letniego

W trzecim roku życia dziecko zyskuje świadomość tego, że jest autonomiczną jednostką. Dzięki temu jest w stanie poinformować o swoich potrzebach i wyrażać własne zdanie. Rozwija się też jego pamięć, co sprawia, że potrafi rozróżnić rodziców, dziadków i kolegów, pamięta ich imiona.

 

Trzylatek zyskuje też zdolność myślenia analitycznego i syntezy spostrzeżeniowej – potrafi nie tylko zauważyć i wyodrębnić cechy przedmiotów, ale też na tej podstawie wie, jak ich użyć. Trzylatek prawidłowo umie klasyfikować przedmioty, np. zabawki, zwierzęta. Istotne na tym etapie rozwoju psychicznego dziecka są znaczny rozwój mowy i umiejętności argumentacji. Efektem tego jest konstruowanie dłuższych wypowiedzi, opowiadanie. W tym okresie życia dziecko rozwija zdolności twórcze, chętnie rysuje, śpiewa, wykonuje proste prace manualne, np. lepi z plasteliny. Lubi odgrywać scenki, rozwija wyobraźnię. Rozpoczyna się też nauka liczenia.

 

Dziecko na tym etapie rozwoju psychicznego poznaje kolory, zaczyna interesować się nauką czytania. Zaczyna również myśleć abstrakcyjnie, o czym świadczy pojawienie się u malucha poczucia humoru. Prawidłowo rozwijające się dziecko w wieku 3-4 lat jest zdolne do współczucia, umie wyrażać radość, tęsknotę, zazdrość czy lęk. Ważne na tym etapie rozwoju jest pogodzenie własnej odrębności z poczuciem wstydu.

Etap 2: intelektualne osiągnięcia 5- i 6-latka

Najistotniejszym symptomem prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest fakt, że interesuje się ono otoczeniem. Dzieje się tak dzięki rosnącym zdolnościom percepcji, wiążącym się z rozwojem fizycznym. Dziecko umie nie tylko zaobserwować więcej szczegółów, ale też potrafi określać, co jest ważne, a co nie. Pięciolatek myśli konkretami, choć oczywiście rozwija się także jego zdolność myślenia abstrakcyjnego i myślenia krytycznego. Dziecko w tym wieku umie klasyfikować przedmioty według kilku różnych kryteriów, uczy się uogólniać. Rozwój psychiczny obejmuje także naukę czytania i pisania. Sześciolatek przyswaja, analizuje i zapamiętuje informacje, zdobywa w ten sposób doświadczenia i umie je potem wykorzystać.

 

Rozwój psychiczny dziecka sześcioletniego pozwala mu skupić uwagę na około 15 minut. Sześciolatek umie rozróżnić stronę lewą i prawą, prawidłowo nazywać kolory, kształty, dni tygodnia oraz zna nazwy miesięcy. Pojawiają się u niego potrzeba współzawodnictwa i chęć wygrywania.


Przeładuj

Jak Paula Tumala zareagowała na wieść o ciąży bliźniaczej? Taka reakcja to zupełna normalność!

zobacz 01:36