Dzieci w szkole
©Rob/Fotolia

Kłopoty wychowawcze w szkole – 3 najpopularniejsze problemy dydaktyczne razem z rozwiązaniami

Dzieci w szkole
©Rob/Fotolia

Problemy wychowawcze nauczycieli wynikają bardzo często z utraty autorytetu przez nauczyciela – niegdyś zawód ten był uznawany za jeden z najbardziej poważanych, dziś sytuacja się zmieniła. Aby znaleźć rozwiązanie tego problemu, ważne jest, żeby nauczyciel zaczął zmiany od modyfikacji własnego powstępowania.

Problemy wychowawcze nauczycieli

Niechęć dzieci do przedmiotu, do nauczyciela, używanie komórek – takim problemom wychowawczym musi stawić czoła współczesny nauczyciel. To jednak tylko wybrane przykłady.

Problemy wychowawcze – bunt dzieci wobec nauczyciela

Bardzo częstym problemem wychowawczym jest sprzeciw uczniów wobec wszystkiego, co mówi i robi nauczyciel. Takie problemy wychowawcze mają najczęściej nauczyciele wierni tzw. tradycyjnemu systemowi nauczania, zgodnie z którym nauczyciel to mistrz, niedościgniony autorytet, a uczeń jego naśladowca. Obecnie postrzeganie nauczyciela uległo znacznej zmianie – jeśli uczeń chce się dowiedzieć, co to jest np. innowacja leksykalna, nie musi pytać nauczyciela - wystarczy, że wpisze interesującą go frazę w wyszukiwarkę internetową. Rozwiązanie przedstawionego problemu wychowawczego jest jedno – należy zmienić podejście do uczniów i zacząć ich traktować jak równorzędnych partnerów w dyskusji. Ważne jest, aby dziecko czuło się na lekcji ważne i docenione.

Problemy wychowawcze – uczniowie nudzą się na lekcji

Najczęstszą przyczyną problemu wychowawczego – nudy na lekcjach, jest niewłaściwy dobór metod wychowawczych do potencjału uczniów. Zazwyczaj uczniowie nudzą się na lekcjach, które prowadzone są metodami podającymi, tj. np. w formie wykładu, monologu nauczyciela. Rola ucznia ogranicza się do zapisywania tego, co mówi lub pisze nauczyciel i ewentualnie odpowiadania na tzw. odtwórcze pytania (nauczyciel oczekuje uzyskania konkretnej i uznawanej przez niego za jedyną prawdziwą odpowiedzi). Niestety taki system pracy z uczniem nie sprzyja budzeniu w dziecku kreatywności i rozwijaniu jego potencjału intelektualnego. Rozwiązaniem tego problemu wychowawczego jest wprowadzenie metod aktywizujących, np. dramy (wchodzenia w rolę), wykonywanie eksperymentów naukowych – angażowanie dziecka w taki sposób, aby zamiast podawać mu gotowe rozwiązania, skłonić je do samodzielnego myślenia.

Problemy wychowawcze – używanie telefonu na lekcji

Niemal każde dziecko nosi do szkoły telefon, co jest przyczyną kolejnego problemu wychowawczego. Po pierwsze, pomimo ustaleń, że telefon ma być wyciszony, może zdarzyć się, że któreś dziecko o tym zapomni. Dźwięk telefonu rozprasza i uczniów, i nauczyciela. Uczniowie mogą również świadomie korzystać z telefonu – stosować go jako „pomoc naukową” podczas weryfikowania wiedzy dziecka przez nauczyciela, do nagrywania prowadzącego zajęcia, robienia zdjęć, wysyłania wiadomości. Aby rozwiązać ten problem wychowawczy, można ustalić, że przed lekcją każde dziecko zostawia wyłączony telefon na biurku nauczyciela lub zostawia go w szafce na korytarzu (jeżeli oczywiście szkoła jest w nie wyposażona).


Przeładuj

Czy "rodzinka.pl" wróci?! Tomasz Karolak ma doskonały pomysł! Ale czy to możliwe?

zobacz 02:33