Rodzice bawią się z dzieckiem w parku.
©Boggy/Fotolia.com

Opóźnienie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka – jak je rozpoznać i jakie są jego przyczyny?

Rodzice bawią się z dzieckiem w parku.
©Boggy/Fotolia.com

Przyczyny opóźnionego rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka mogą być różnorakie. Przy tego typu zaburzeniach pojawiają się problemy z mową, ze słuchem, ze zdolnościami motorycznymi, z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych oraz z koncentracją i pamięcią. Mogą one wskazywać na autyzm, ADHD, zespół Aspergera, dysleksję oraz inne zaburzenia rozwojowe.

 

Pierwsze symptomy w rozwoju psychofizycznym i emocjonalnym dziecka dostrzegane są zazwyczaj przed pierwszym rokiem życia. Jednakże nie każde opóźnienia powinny budzić niepokój rodziców. Niektóre z nich, jak np. problemy z mową, mogą wynikać z indywidualnego tempa rozwoju dziecka.

 

Opóźniony rozwój psychofizyczny i emocjonalny dziecka – jakie objawy powinny wzbudzić niepokój rodziców?

 

Pierwsze trzy lata życia człowieka są najważniejsze z rozwojowego punktu widzenia – w tym czasie kształtuje się wzrok, słuch, mowa, a także umiejętność poruszania się i poprawnego odbierania bodźców zewnętrznych. Pierwsze nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym i emocjonalnym dziecka powinny być dostrzeżone w pierwszych latach życia. Gwarantuje to dobra współpraca z pediatrą. Wśród czynników, które powinny wzbudzić niepokój rodziców można wymienić:

  • w 1. miesiącu życia: niereagowanie na dźwięki, nieskupianie wzroku na zabawkach, nieściskanie palca lub innych przedmiotów,
  • w 3. miesiącu życia: nieskupianie wzoru na poruszających się przedmiotach, brak gaworzenia, nieutrzymywanie głowy w pozycji siedzącej oraz nieprzewracanie się na plecy,
  • w 6. miesiącu życia: nieodróżnianie twarzy, brak reakcji na swoje imię, nieutrzymywanie ciężaru ciała na nogach,
  • w 12. miesiącu życia: nienaśladowanie różnych czynności, niechwytanie drobnych przedmiotów, nierozumienie prostych poleceń,
  • w 24. miesiącu życia: niebudowanie prostych konstrukcji składniowych, trudności w samodzielnym poruszaniu się i brak samodzielności,
  • w 36. miesiącu życia: trudności w budowaniu zdań, brak samodzielności, brak sygnalizowania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

 

Choroby rozwojowe dzieci

 

Opóźnienia w rozwoju psychofizycznym i emocjonalnym dziecka mogą wskazywać na choroby rozwojowe. Mogą to być zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej oraz orientacji przestrzennej. Nieprawidłowości te mogą wskazywać również na autyzm, ADHD, zespół Aspergera oraz dysleksję rozwojową.

Przeładuj

Kate i William przez lata trzymali to w tajemnicy. Teraz wszystko wyszło na jaw! Kate będzie wściekła?

zobacz 01:06