Dwie przytulające się dziewczynki
Image by LifetimeStock.com

Kształcenie zintegrowane – wymagania i zasady

Dwie przytulające się dziewczynki
Image by LifetimeStock.com

Nauczanie zintegrowane, inaczej edukacja wczesnoszkolna, nauczanie elementarne to I, II i III klasa szkoły podstawowej, dotyczy więc dzieci w wieku 6-9 lat.

 

Nauczanie zintegrowane polega na łączeniu celów wychowawczych z dydaktycznymi, bez wyodrębniania przedmiotów i tradycyjnego systemu oceniania. Zamiast ocen 1-6 stosuje się łagodniejsze formy oceniania, np. naklejki z obrazkami i komentarzem (obok rysunku jest napis adekwatny do włożonego wysiłku, np. „Świetnie Ci poszło!” lub „Spróbuj jeszcze raz”) czy słoneczka (uśmiechnięte, zachmurzone, smutne itd.).

Nauczanie zintegrowane – wymagania

Kształcenie zintegrowane wymaga odpowiednich warunków lokalowych oraz kadry. Sale lekcyjne powinny mieć dwie części – edukacyjną, w której dzieci będą mogły zgłębiać wiedzę i rekreacyjną – służącą zabawie i odpoczynkowi. Kolejny warunek to liczebność klas – grupa nie może przekraczać 26 osób. Aby uczyć dzieci w klasach I-III, konieczne jest ukończenie pedagogiki ze specjalnością: edukacja wczesnoszkolna lub w przypadku osób, które ukończyły specjalność nauczycielską na innym kierunku, zrobienie specjalistycznych studiów podyplomowych.

Kształcenie zintegrowane – zasady

Nauczanie elementarne to łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Aby zapewnić dziecku optymalne warunki rozwoju, realizowane są następujące zasady:

  • jeden nauczyciel, czasami wspomagany przez specjalistów w szczegółowych dziedzinach rozwoju dziecka, np. pielęgniarkę, logopedę, dietetyka;
  • oceny opisowe i graficzne. Na świadectwie również nie ma tradycyjnych ocen, zamiast tego stosuje się formę listu, uwzględniającego osiągnięcia dziecka oraz trudności, z jakimi się boryka (zarówno jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną, jak i kompetencje społeczne);
  • bardziej ogólne (w porównaniu z kolejnymi etapami kształcenia) nazwy przedmiotów, np. wychowanie społeczne, nauki przyrodnicze;
  • układ spiralny nauczania – dziecko uczy się i zapamiętuje poprzez powtarzanie treści, które są wzbogacane o nowe elementy.

 

Brak klasycznego podziału na przedmioty ma służyć uświadomieniu dziecku, że świat funkcjonuje jako całość, a więc, żeby go zrozumieć konieczne jest łączenie wiedzy z różnych dziedzin.

Przeładuj

Gorąca bitwa Patryka i Karola w "The Voice of Poland"! Jurorzy nie wytrzymali...

zobacz 01:48