Roczne trojaczki raczkują po kocyku
©Shestakoff/Fotolia

Jaka jest szansa, że urodzisz bliźniaki lub trojaczki?

Roczne trojaczki raczkują po kocyku
©Shestakoff/Fotolia

Szanse na urodzenie bliźniaków i trojaczków wzrastają wraz z wiekiem matki – ciąże mnogie najczęściej występują pomiędzy 30. a 40. rokiem życia. Prawdopodobieństwo poczęcia wieloraczków zwiększa też odstawienie antykoncepcji hormonalnej i leczenie niepłodności.

 

Ciąża mnoga jest uznawana przez ginekologów za ciążę podwyższonego ryzyka. Jeśli spodziewasz się więcej niż jednego dziecka, powinnaś przychodzić na wizyty kontrolne częściej niż raz w miesiącu – nawet co 2 tygodnie.

Ciąże mnogie: statystyki

Prawdopodobieństwo naturalnego wystąpienia ciąży wielopłodowej wyznacza tak zwana reguła Hellina. Przyjmując, że szansa na urodzenie bliźniaków wynosi obecnie 1:85, szansa na urodzenie trojaczków maleje do 1:85 do potęgi trzeciej (czyli 1:7225), czworaczków – 1:85 do potęgi czwartej (1:614 125 ), pięcioraczków – 1:85 do potęgi piątej (1:52 200 625 ) i tak dalej. Szansa na urodzenie wieloraczków jednojajowych jest jeszcze mniejsza. Bliźniaki powstałe po podziale jednej, zapłodnionej komórki jajowej rodzą się tylko raz na 250 przypadków. Większość ciąży bliźniaczych to ciąże dwujajowe, czyli takie, gdzie zapłodnione zostały jednocześnie dwie komórki jajowe.

Co wpływa na naturalne poczęcie bliźniaków i trojaczków?

Przyczyny podziału zygoty, w wyniku którego rodzą się bliźnięta jednojajowe, nie są do końca znane. Wiadomo jednak, że w przypadku ciąż kilkujajowych duże znaczenie ma genetyka, wiek i budowa ciała matki oraz liczba wcześniejszych ciąż.

 

  • Prawdopodobieństwo urodzenia wieloraczków wzrasta, jeśli ciąże tego typu występowały już w twojej rodzinie od strony matki. Przypadki ciąż mnogich w rodzinie ojca nie mają na to żadnego wpływu.
  • Ciąże mnogie występują najczęściej u kobiet w wieku 30-40 lat.
  • Kolejne ciąże zwiększają prawdopodobieństwo poczęcia wieloraczków. Jeśli masz już bliźniaki, możliwe, że kolejna ciąża także będzie mnoga.
  • Kobiety o delikatnej budowie ciała rzadziej zachodzą w ciąże wielopłodowe – twoje szanse są większe, jeśli jesteś wysoka i dobrze zbudowana.

Terapie hormonalne i leczenie niepłodności zwiększają szanse na ciążę mnogą

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej (na przykład tabletek antykoncepcyjnych) może zwiększać prawopodobieństwo ciąży wielopłodowej po odstawieniu zabezpieczeń. Dzieje się tak dlatego, że po zakończeniu terapii hormonalnej jajniki zaczynają intensywniej pracować. Podobnie dzieje się w przypadku leczenia niepłodności za pomocą hormonów – często uwalnia się wtedy kilka komórek jajowych w trakcie jednego cyklu. W przypadku leczenia metodą in vitro ciąże mnogie zdarzają się aż w 20-40% wszystkich skutecznych zapłodnień. Podczas in vitro wprowadza się do macicy 2-3 zarodki, żeby zwiększyć szanse na powodzenie metody. Zdarza się, że wszystkie zarodki rozwijają się prawidłowo i dochodzi wtedy do ciąży mnogiej.

 

Więcej na temat ciąża
Przeładuj

Weronika Rosati odradzała Julii Wieniawa udział w "Tańcu z Gwiazdami". Dlaczego?!

zobacz 02:00