Kilkuletni chłopiec rozmawia z panią psycholog.
©Africa Studio/stock.adobe.com

500 plus na pierwsze dziecko - nowe zasady. Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek?

Kilkuletni chłopiec rozmawia z panią psycholog.
©Africa Studio/stock.adobe.com

Już za kilka dni program "Rodzina 500 plus" 2019 zacznie działać w rozszerzonej formie. Nowelizacja ustawy zakłada wypłacanie świadczeń na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. To jednak nie jedyna zmiana względem poprzedniego okresu. 

Jakie zmiany przynosi nowelizacja ustawy? Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek o 500+? Kiedy możemy się spodziewać wpłat świadczenia na nasze konto? Sprawdź, jakie są nowe zasady, procedury i terminy programu 500 plus.

 

500+ na pierwsze dziecko - nowe zasady programu

 

Po nowelizacji ustawy program "Rodzina 500 plus" obejmie wszystkie dzieci do 18 r.ż. Oznacza to, że świadczenia będę przysługiwać również na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. To jednak nie jedyne zmiany.

 

Nowe zasady programu 500 plus

  1. Świadczenie przyznawane jest na każde dziecko do 18 r.ż.
  2. Program obejmuje dzieci znajdujące się w placówkach wychowawczych.
  3. Wprowadzenie 3 miesięcznego okresu na złożenie wniosku o świadczenie na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie zapewni wyrównanie od dnia narodzin dziecka.
  4. Wprowadzenie procedur w przypadku zmiany adresu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
  5. Zmiany w okresie wydawania świadczeń.
  6. Odstąpienie od obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej.
  7. Wprowadzenie rozwiązania, które pozwala na przekazanie świadczenia drugiemu rodzicowi w przypadku śmierci rodzica z prawem do świadczeń, z zachowaniem ciągłości wypłacania świadczeń.

 

Kto otrzyma 500 plus na pierwsze dziecko?

 

Świadczenie przysługiwać będzie matce lub ojcu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu lub prawnemu. W wyjątkowych przypadkach także dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

Dodatkowe 500 zł miesięcznie otrzymają również:

  • rodziny zastępcze,
  • państwowe domy dziecka
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, interwencyjnego, socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek 500+ na pierwsze dziecko?

 

Aby uzyskać prawdo do świadczenia 500 plus na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 maj 2021 roku, należy złożyć stosowny wniosek.

Wnioski z programu "Rodzina 500 plus" można składać od 1 lipca drogę elektroniczną lub od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Jeśli wniosek wpłynie między 1 lipca a 30 września 2019 roku opiekun otrzyma świadczenie wraz z wyrównaniem od 1 lipca. Osoby, które złożą dokumenty po tej dacie, nie otrzymają wyrównania, a jedynie świadczenie od miesiąca w którym złożyli wniosek.

Wnioski elektroniczne będzie można składać przez portale Emp@tia, PUE ZUS oraz przez kanały bankowości elektronicznej. Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek tradycyjny, zgłoś się osobiście do urzędu lub wyślij wniosek za pośrednictwem poczty.

 

Ile wniosków trzeba będzie złożyć?

 

Opiekunowie, którzy już wcześniej przystąpili do programu, będą musieli złożyć tylko jeden, wspólny wniosek. Wniosek będzie obejmował wszystkie dzieci ubiegające się o świadczenia 500 plus.

Dzieci, które mają obecnie przyznane świadczenie do września 2019 roku, obejmie okres od października 2019 roku do maja 2021 roku. Pierwsze dziecko zostanie objęte programem już o lipca tego roku.

 

500 plus na pierwsze dziecko - kiedy będą wypłacane pieniądze?

 

Pieniądze będą wypłacane w różnych terminach w zależności od daty złożenia wniosku.

Jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek do końca sierpnia 2019 roku, świadczenia wpłyną na konto do końca października tego samego roku.

Jeśli ktoś się spóźni i złoży wniosek po 31 sierpnia 2019 roku, wypłata nastąpi po maksymalnie 3 miesiącach od dnia złożenia wniosku.

 

 

 

 

Więcej na temat macierzyństwo prawo
Przeładuj

"Rolnik szuka żony": Ania i Grzegorz Bardowscy planują drugi ślub! Tylko nam zdradzili, dlaczego!

zobacz 02:17