dwie bliźniaczki
©JenkoAtaman/Fotolia.com
Styl życia

Bliźniaki jedno i dwujajowe – proces zapłodnienia i poród

Bliźnięta dwujajowe powstają na skutek zapłodnienia dwoma plemnikami dwóch komórek jajowych. Bliźniaki jednojajowe powstają w wyniku połączenia jednego plemnika z jedną komórką, która w późniejszym etapie ulega rozdzieleniu. Czynniki zwiększające szanse na wystąpienie ciąży mnogiej to predyspozycje genetyczne matki, zabieg in vitro, przyjmowanie gonadotropiny oraz starszy wiek matki.

Bliźnięta dwujajowe powstają na skutek zapłodnienia dwoma plemnikami dwóch komórek jajowych. Bliźniaki jednojajowe powstają w wyniku połączenia jednego plemnika z jedną komórką, która w późniejszym etapie ulega rozdzieleniu. Czynniki zwiększające szanse na wystąpienie ciąży mnogiej to predyspozycje genetyczne matki, zabieg in vitro, przyjmowanie gonadotropiny oraz starszy wiek matki.

 

Do zapłodnienia dwujajowego dochodzi średnio raz na 80 porodów. Ciąże jednojajowe natomiast występują około jeden na 250 przypadków.

Jak dochodzi do zapłodnienia bliźniaczego dwujajowego?

Podczas owulacji w ciele kobiety uwalnia się jedna komórka, która jest zapłodniona przez pojedynczy plemnik. Gdy natomiast dojdzie do uwolnienia się dwóch komórek, to zostają zapłodnione przez różne plemniki, co prowadzi do stworzenia oddzielnych embrionów, czyli bliźniąt dwujajowych. Takie dzieci w przyszłości będą różnić się, w taki sam sposób jak normalne rodzeństwo. Gdy kobieta zaraz po zapłodnieniu współżyje z innym mężczyzną i ponownie dojdzie do zapłodnienia, to istnieje możliwość, że jej dwie komórki jajowe zostaną zapłodnione przez różne plemniki. W związku z tym również rodzą się bliźniaki dwujajowe, które jeszcze bardziej różnią się od siebie.

Jak dochodzi do zapłodnienia bliźniaczego jednojajowego?

Bliźniaki jednojajowe stanowią około 0,4% wszystkich urodzeń. Do ciąży mnogiej jednojajowej dochodzi, gdy jeden plemnik zapłodni jedną komórkę jajową, która następnie ulega podziałowi. Gdy nastąpi to natychmiast po zapłodnieniu, to bliźniaki będą się rozwijać w oddzielnych błonach płodowych i łożyskach. W przypadku rozdzielenia się zarodków w 7 dniu, bliźniaki będą miały wspólną błonę płodową. Gdy do podziału dojdzie później, to bliźnięta będą się rozwijać w tej samej błonie, kosmówce i owodni. Bliźniaki syjamskie natomiast rodzą się w przypadku nierozdzielenia się komórki przed dwoma tygodniami. Dzieci urodzone w trybie jednojajowym będą miały praktycznie ten sam materiał genetyczny, a ich wygląd będzie niemal identyczny.

Czynniki wpływające na powstanie ciąży bliźniaczą

Gdy w rodzinie po linii żeńskiej była już ciąża bliźniacza dwujajowa, istnieje większa szansa, że w następnym pokoleniu urodzą się bliźniaki. Przyjmowanie hormonów, takich jak gonadotropina lub cytrynian klomifenu (Clomid), również przyczynia się do zapłodnienia mnogiego. Dowiedziono też, że poprzez wprowadzenie do ciała kobiety kilku zapłodnionych komórek metodą in vitro zwiększa się szanse na urodzenie bliźniaków. Z biegiem wieku kobiety wzrasta szansa na ciążę mnogą, szczególnie u matek po 35. roku życia. Również otyłość wpływa na możliwość urodzenia bliźniąt. Najmniejsza szansa na ciążę mnogą jest w krajach azjatyckich, a największa u mieszkańców Afryki (nawet do 4,5% w Nigerii).

Poród bliźniaków – zagrożenia i przebieg

Urodzenie bliźniaków wiąże się z wieloma zagrożeniami i problemami medycznymi. Wynika to z niekorzystnych warunków rozwoju wewnątrzmacicznego, problemów z odżywianiem i uciskiem w pępowinie. Istnieje pięć razy większa szansa na śmierć jednego z dzieci niż podczas typowej ciąży. Zgon lub choroba jednego z noworodków nie musi mieć wpływu na rozwój drugiego dziecka. Zazwyczaj poród przebiega sprawnie i trwa o około 20 minut dłużej. Najlepiej jest, gdy oba bliźniaki ułożą się główkami dół, dzięki czemu możliwy jest poród drogą naturalną. W przeciwnym wypadku lekarz zaleca zwykle cesarskie cięcie.

©Karelnoppe/Fotolia
Styl życia
Trojaczki, czyli efekt późnego wieku matki lub leczenia niepłodności
Przyczyną powstania ciąży trojaczej jest zapłodnienie kilku komórek jajowych oraz ich podział. Ciąża trojacza może pojawić się w wyniku korzystania z zapłodnienia metodą in vitro.

Przyczyną powstania ciąży trojaczej jest zapłodnienie kilku komórek jajowych oraz ich podział. Ciąża trojacza może pojawić się w wyniku korzystania z zapłodnienia metodą in vitro.   Do ciąży trojaczej dochodzi wtedy, gdy w organizmie kobiety jednocześnie rozwijają się trzy zarodki. Przyszła mama trojaczków powinna być pod stałą opieką lekarzy, gdyż podczas ciąży może dojść do obumarcia jednego z płodów, odklejenia łożyska lub poronienia. Kiedy dochodzi do ciąży trojaczej? Do ciąży trojaczej dochodzi w trzech przypadkach. Każdy z nich zależy od liczby lub podziału komórek jajowych:   Trojaczki jednojajowe – do tego typu podziału dochodzi, gdy komórka jajowa dzieli się na pół, a jedna z części również się rozdwaja. Dzieci mają identyczny zestaw genów, tę samą płeć i podobny wygląd. Trojaczki dwujajowe – w tej sytuacji dochodzi do zapłodnienia dwóch różnych komórek jajowych, z czego jedna ulega podziałowi. Z podzielonej komórki urodzą się bliźnięta jednojajowe, o tej samej płci i materiale genetycznym oraz podobnym wyglądzie. Trzecie dziecko będzie różniło się cechami fizycznymi i (być może) także płcią od pozostałej dwójki. Trojaczki trzyjajowe – trzy odrębne komórki jajowe zostają zapłodnione przez różne plemniki. W ten sposób rodzą się dzieci o odmiennym wyglądzie i zestawie genów. Czynniki, które zwiększają ryzyko zajścia w ciążę trojaczą Istnieją 4 główne czynniki zwiększające ryzyko ciąży trojaczej.   Przyjmowanie leków zwiększających płodność – osoby, u których stwierdzono bezpłodność powinny przyjmować środki hormonalne (zgodnie z zaleceniami lekarzy). U kobiet są to tabletki pobudzające owulację. Leki leczące bezpłodność sprawiają, że ciało kobiety ma tendencję do wytwarzania więcej, niż jednej komórki jajowej. Korzystanie z...

Roczne trojaczki raczkują po kocyku
©Shestakoff/Fotolia
Styl życia
Jaka jest szansa, że urodzisz bliźniaki lub trojaczki?
Szanse na urodzenie bliźniaków i trojaczków wzrastają wraz z wiekiem matki – ciąże mnogie najczęściej występują pomiędzy 30. a 40. rokiem życia. Prawdopodobieństwo poczęcia wieloraczków zwiększa też odstawienie antykoncepcji hormonalnej i leczenie niepłodności.

Szanse na urodzenie bliźniaków i trojaczków wzrastają wraz z wiekiem matki – ciąże mnogie najczęściej występują pomiędzy 30. a 40. rokiem życia. Prawdopodobieństwo poczęcia wieloraczków zwiększa też odstawienie antykoncepcji hormonalnej i leczenie niepłodności.   Ciąża mnoga jest uznawana przez ginekologów za ciążę podwyższonego ryzyka. Jeśli spodziewasz się więcej niż jednego dziecka, powinnaś przychodzić na wizyty kontrolne częściej niż raz w miesiącu – nawet co 2 tygodnie. Ciąże mnogie: statystyki Prawdopodobieństwo naturalnego wystąpienia ciąży wielopłodowej wyznacza tak zwana reguła Hellina. Przyjmując, że szansa na urodzenie bliźniaków wynosi obecnie 1:85, szansa na urodzenie trojaczków maleje do 1:85 do potęgi trzeciej (czyli 1:7225), czworaczków – 1:85 do potęgi czwartej (1:614 125 ), pięcioraczków – 1:85 do potęgi piątej (1:52 200 625 ) i tak dalej. Szansa na urodzenie wieloraczków jednojajowych jest jeszcze mniejsza. Bliźniaki powstałe po podziale jednej, zapłodnionej komórki jajowej rodzą się tylko raz na 250 przypadków. Większość ciąży bliźniaczych to ciąże dwujajowe, czyli takie, gdzie zapłodnione zostały jednocześnie dwie komórki jajowe. Co wpływa na naturalne poczęcie bliźniaków i trojaczków? Przyczyny podziału zygoty, w wyniku którego rodzą się bliźnięta jednojajowe, nie są do końca znane. Wiadomo jednak, że w przypadku ciąż kilkujajowych duże znaczenie ma genetyka, wiek i budowa ciała matki oraz liczba wcześniejszych ciąż.   Prawdopodobieństwo urodzenia wieloraczków wzrasta, jeśli ciąże tego typu występowały już w twojej rodzinie od strony matki. Przypadki ciąż mnogich w rodzinie ojca nie mają na to żadnego wpływu. Ciąże mnogie występują najczęściej u kobiet w wieku 30-40 lat . Kolejne ciąże zwiększają prawdopodobieństwo poczęcia wieloraczków. Jeśli masz...

©Elena Stepanova/Fotolia
Styl życia
Jedna komórka, dwoje dzieci – bliźnięta jednojajowe czyli monozygotyczne
W odróżnieniu od bliźniąt dwujajowych, które powstają w wyniku zapłodnienia dwóch komórek jajowych dwoma plemnikami, bliźnięta jednojajowe rosną z jednej zapłodnionej komórki jednym plemnikiem. Dzieci są identyczne, ponieważ mają ten sam materiał genetyczny.

W odróżnieniu od bliźniąt dwujajowych, które powstają w wyniku zapłodnienia dwóch komórek jajowych dwoma plemnikami, bliźnięta jednojajowe rosną z jednej zapłodnionej komórki jednym plemnikiem. Dzieci są identyczne, ponieważ mają ten sam materiał genetyczny. Prawdopodobieństwo ciąży bliźniaczej zależy od dnia podziału komórki jajowej Bliźnięta jednojajowe najczęściej mają wspólne łożysko (około 70% przypadków), ale mogą mieć dwa łożyska. Zdecydowana większość bliźniąt jednojajowych ma dwa oddzielne worki owodniowe (około 98%). Ciąża bliźniacza z bliźniętami jednojajowymi jest ciążą wysokiego ryzyk a. Jest ono mniejsze lub większe w zależności od momentu podziału zapłodnionej komórki na dwie. Gdy do podziału dochodzi między 1. a 4. dniem od zapłodnienia , płody będą miały oddzielne łożyska i oddzielne worki owodniowe, a ryzyko powikłań jest najmniejsze. Natomiast wszystkie pozostałe ciąże bliźniacze z bliźniętami jednojajowymi są ciążami bardzo wysokiego ryzyka, szczególnie w przypadku bliźniąt syjamskich . Bliźnięta syjamskie mają wspólne nie tylko worek owodniowy i łożysko, ale też niektóre narządy i tkanki. Taki płód powstaje, jeśli komórka jajowa dzieli się na dwie później niż w 13. dniu od zapłodnienia, podział nie jest wówczas kompletny i skutkuje to bliźniętami zrośniętymi. Ten sam materiał genetyczny, ale różny kod – monozygotyczne bliźnięta jednojajowe Zazwyczaj bliźnięta jednojajowe są do siebie uderzająco podobne, niemal identyczne. Dlatego mówi się o nich, że to naturalne klony. Zawsze mają tę samą płeć i predyspozycje genetyczne, natomiast różni się ich kod genetyczny (DNA), ponieważ jest on indywidualny dla każdego człowieka – choć naturalnie u bliźniąt jednojajowych...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner