ONS
Newsy

Sablewska będzie managerem Klimenta?

Widać, że jest ceniona w branży. Artyści sami się do niej zgłaszają
Do Mai Sablewskiej artyści zgłaszają się sami z prośbą, aby została ich managerem. Najwyraźniej cieszy się w branży dobrą opinią.

Jak donosi dzisiejszy Fakt, o pracy z Mają myśli teraz tancerz Jan Kliment. Ten pochodzący z Czech artysta chciałby zrobić w Polsce karierę i była managera Edyty Górniak może mu w tym pomóc.

Jak widać Maja Sablewska po skończeniu pracy jurora w X Factor będzie miała pełne ręce roboty.
Mężczyzna trzyma pod pachą żółty kask
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Co określają przepisy BHP?
Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to zbiór przepisów i zasad, których przestrzeganie w miejscu pracy ma zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym. Przepisy BHP określają także warunki pracy, które mają zapewnić pracownikom higieniczne środowisko pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to zbiór przepisów i zasad, których przestrzeganie w miejscu pracy ma zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym. Przepisy BHP określają także warunki pracy, które mają zapewnić pracownikom higieniczne środowisko pracy. Podstawa prawna zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Najważniejszym dokumentem określającym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe przepisy w zakresie BHP zawiera też kodeks pracy. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na różnych stanowiskach określają rozporządzenia rady ministrów oraz ministrów właściwych ds. branży, której dotyczą przepisy. Osobno zostały więc opisane np. przepisy BHP dotyczące pracy w szkołach wyższych, przepisy obowiązujące przy produkcji wyrobów gumowych, przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego czy podczas wykonywania robót budowlanych. Jakie aspekty pracy regulowane są przepisami BHP? Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają m.in. takie aspekty środowiska oraz procesu pracy, jak: wielkość, wyposażenie , oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja oraz oznakowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc w pomieszczeniach i obiektach, w których wykonuje się pracę, oraz na terenie zakładu pracy; zasady minimalizowania zagrożeń związanych z procesem pracy , wyposażenie stanowisk pracy, zasady korzystania ze sprzętu niezbędnego do pracy, dopuszczalne wartości hałasu podczas pracy, zasady wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia; dostępność, wyposażenie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (m.in....

kobieta jedzie samochodem
©Voyagerix/Fotolia
Styl życia
Wypadek w drodze do pracy a wypadek przy pracy – kiedy należy się odszkodowanie?
Wypadek w drodze do pracy nie uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie można uzyskać tylko w rezultacie wypadku przy pracy. Sytuacja taka jest regulowana ustawą wypadkową, która nie przewiduje wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy nie uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie można uzyskać tylko w rezultacie wypadku przy pracy. Sytuacja taka jest regulowana ustawą wypadkową, która nie przewiduje wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy.   Wyjątkiem jest wypadek, który miał miejsce przed dniem 1 stycznia 2003 r., wówczas świadczenia wypadkowe (oraz jednorazowe odszkodowanie) za sprawą art. 49 ustawy wypadkowej przysługują na zasadach określonych w ustawie obowiązującej do 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.). Świadczenia należne w razie wypadku do lub z pracy Świadczenie należne w razie wypadku do lub z pracy regulują następujące akty prawne :  Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);  Art. 4-19, 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.); - Art. 57, 57a, 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).   W razie wypadku w drodze do lub z pracy podczas wywołanej wypadkiem choroby przysługuje chorobowe w wysokości pełnej pensji . Przypomnijmy, że przy innych zwolnieniach lekarskich otrzymuje się 80% podstawy wymiaru, a za pobyt w szpitalu tylko 70%. Przy zwolnieniu lekarskim wynikającym z wypadku przy pracy, nawet za czas hospitalizacji otrzymuje się 100% podstawy wymiaru zasiłku.   Za wypadek w drodze do lub z pracy uznawane jest zdarzenie: wywołane przyczyną zewnętrzną i nagłe, które nastąpiło na drodze prowadzącej do miejsca wykonywania pracy i była to możliwie najkrótsza trasa prowadząca do tego miejsca i nie została z...

pan pracuje
©industrieblick/fotolia
Styl życia
Oddelegowanie pracownika do innej pracy – kiedy jest możliwe?
Oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę, jest możliwe na podstawie kodeksu pracy. Zmiana zakresu obowiązków bez zmiany umowy powinna odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w danym roku i nie może powodować zmniejszenia pensji.

Oddelegowanie pracownika do innej pracy, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę, jest możliwe na podstawie kodeksu pracy. Zmiana zakresu obowiązków bez zmiany umowy powinna odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w danym roku i nie może powodować zmniejszenia pensji. Oddelegowanie pracownika do innej pracy: kiedy jest możliwe Kodeks pracy pozwala pracodawcy na oddelegowanie pracownika do innej pracy, niż ta, która określona jest w umowie o pracę. Pracodawca może skierować pracownika do innej pracy w drodze polecenia służbowego. Aby tak się stało, musi jednak spełnić szereg warunków:   oddelegowanie do innej pracy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, nie może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia pracownika, praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Jeśli te warunki są spełnione, to nie jest wymagana zmiana umowy o pracę, związana z wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Kodeks pracy określa, że takie oddelegowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Nie określa jednak, co to oznacza. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że chodzi o potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko określonej jednostki organizacyjnej tego zakładu . Mogą to być potrzeby organizacyjne lub techniczne, spowodowane nieobecnością innego pracownika, wzrostem sprzedaży lub produkcji w zakładzie pracy.   To, że praca ma odpowiadać kwalifikacjom pracownika , oznacza zarówno to, że nie może ona ich przewyższać, jak i być dla niego poniżająca czy ośmieszająca. Kwalifikacje pracownika i jego staż pracy muszą sprawiać, że pracę, do której został skierowany, będzie on w stanie wykonywać, ale i będzie w mógł podczas jej wykonywania...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner