ONS
Dziesięciu mężczyzn otrzymało ryngraf będący nominacją na „rycerza” Białej Wstążki oraz znaczek – symbol „bractwa”.
1/4
ONS
2/4
ONS
3/4
ONS
4/4
ONS