Nagrody otrzymują:

Burek    Lcyna    Zabrze
Śniedziewska    Karolina    Poznań
Tykalowicz    Wanda    Ustka
Stolarska    Brygida    Olsztyn
Muszyńska    Janina    Wrocław
Ostrega    Teresa    Gdynia
Kajda    Barbara    Katowice
Szpandowska    Wanda    Nidzica
Wiśniewska    Kazimiera    Kalisz
Kopacz    Urszula    Izbica Kujawska