ONS
Geri daje dobry przykład swoim dzieciom i zabiera je do kościoła. Artystka zawsze znajdzie czas na chwile wyciszenia.