Zasady żółtej strefy - najważniejsze informacje

Od dziś cała Polska w żółtej i czerwonej strefie. Oto najważniejsze zasady i zmiany. Co z siłowniami i restauracjami? 

Zasady żółtej strefy - najważniejsze informacje

W związku z rosnącą ilością zachorowań na koronawirusa rząd poinformował, że od dziś cały nasz kraj będzie objęty żółtą strefą (z wyjątkami powiatów, które zostały wcześniej włączone do czerwonej - są w niej 32 powiaty i 6 miast). Oczywiście wiążę się to z nowymi zasadami bezpieczeństwa, które trzeba przestrzegać. Poznajcie najważniejsze z nich!

Żółta strefa - najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Co z maseczkami? 

Najważniejszą zasadą jest oczywiście obowiązek zakrywania ust i nosa w całej przestrzeni publicznej, nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale także na ulicach, parkach czy cmentarzach.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:

1) w środkach transportu publicznego;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult). - czytamy na rządowej stronie gov.pl

Maseczki NIE TRZEBA nosić na terenach zielonych, w lasach, parkach, ogrodach botanicznych czy plażach.

Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są osoby, które mają zaświadczenie lekarskie o niemożności zasłaniania ust i nosa ze względu na chorobę, dzieci do 5 roku życia czy osoby uprawiające sport, ale na terenie lasów, parków itd. 

Za nieprzestrzeganie zasad może grozić mandat, do 500 zł! Jest to realizacja polityki "zero tolerancji", którą rząd ogłosił kilka dni temu. Na ulicach ma być coraz więcej straży miejskiej i policji, pilnującej przestrzegania nowych zaleceń.

Żółta strefa - siłownie. Czy są otwarte? 

W zasadach działania siłowni nie zmienia się wiele - pozostają otwarte, ale wciąż trzeba odkażać urządzenia, z których się korzystało. Operatorzy siłowni są zobowiązani do wyłączenia co drugiego z urządzeń, z których korzystają klienci. 

Działalność dopuszczalna pod warunkiem, gdy na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi - czytamy.

Żółta strefa - wesela, komunie, uroczystości rodzinne

Do 16.10.2020 r. na uroczystościach rodzinnych może być do 100 osób. Natomiast od 17.10.2020 r. - do 75 osób, z wyjątkiem obsługi.

Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. - czytamy na gov.pl.

Żółta strefa - co z restauracjami? 

Działają podobnie jak wcześniej - odstęp między stolikami, 1 osoba na 4 m2 oraz obowiązek zakrywania nosa i usta do momentu zajęcia miejsca przy stoliku. W strefie czerwonej:

Prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu

Po więcej zasad odsyłamy na rządową stronę - tutaj. 

Zasady żółtej strefy - najważniejsze informacje

 

Więcej na temat koronawirus
Przeładuj

"Love Island": Caroline i Mateusz mają nietypowy plan na wydanie nagrody głównej! Na to pójdzie 100 tysięcy?!

zobacz 02:11