bio

Katarzyna Niezgoda – ekonomistka i bankowiec, była wiceprezes zarządu Banku BPH. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w kancelarii adwokackiej. Pracowała także w firmie Johnson & Johnson. W latach do 1997 do 2001 była członkiem Zarządu Nestlé Polska i dyrektorem pionu zasobów ludzkich. Od 2001 roku była członkiem Zarządu BPH, w którym również nadzorowała pion zarządzania zasobami ludzkimi. W 2004 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. W 2009 roku została zwolniona z funkcji prezesa Banku Pekao S.A. W 2015 roku rozstała się z wieloletnim partnerem Tomaszem Kammelem. Od tego czasu Niezgoda unika rozgłosu, nie informuje mediów o swoim życiu prywatnym.