Ewa Rempała

arkusze podatkowe
Styl życia

Ile wynosi podatek od dywidendy i kto go musi płacić?

Ewa Rempała
kobieta sprawdzająca rachunki
podatki

Ile wynosi podatek od towarów i usług i kto go musi płacić?

Podatek od towarów i usług, czyli podatek od wartości dodanej – PTU, VAT – to podatek pośredni, który wliczony jest w cenę towaru lub usługi. Obowiązują różne stawki tego podatku.
Ewa Rempała
kobieta i mężczyzna w samochodzie
prawo
umowy

Co reguluje umowa leasingu?

Umowa leasingu reguluje: przedmiot leasingu, wynagrodzenie dla leasingodawcy, okres trwania umowy. Bez uregulowania na piśmie tych kwestii umowa leasingu nie będzie ważna.
Ewa Rempała
para rozliczająca podatki
prawo
podatki

Kiedy warto wystawić fakturę pro forma?

Faktura pro forma, choć nie stanowi dokumentu księgowego, jest dokumentem stosunkowo często spotykanym w obrocie gospodarczym. Może stanowić dowód złożenia oferty i być podstawą do żądania wykonania zobowiązania.
Ewa Rempała
eleganckie mieszkanie
podatki

Ile wynosi podatek od umowy sprzedaży i kto powinien go zapłacić?

Obowiązek zapłaty podatku od umowy sprzedaży na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą zawarcia umowy i zwykle ciąży na kupującym. Aby sprzedaż podlegała temu podatkowi musi zostać spełniony szereg warunków.
Ewa Rempała
mężczyzna wrzucający pieniądze do skarbonki
prawo
podatki
świadczenia

Ile wynosi składka emerytalna i kiedy jest opłacana?

Składka emerytalna jest obowiązkowym świadczeniem na ubezpieczenia społeczne. Wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto pracownika i opłacana jest w równym wymiarze przez pracownika i pracodawcę.
Ewa Rempała
dłonie zaciskające się
umowy

Ile wynosi podatek od umowy o dzieło?

Zawarcie umowy o dzieło wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%, a oblicza się ją po odjęciu od kwoty brutto kosztów uzyskania przychodu.
Ewa Rempała
elegancka kuchnia
podatki

Jak obliczyć podatek od kupna mieszkania?

W zależności od tego, czy kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym, podatek będzie inny. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera w jego cenę będzie wliczony podatek VAT, nie musimy się więc przejmować zapłatą podatku PCC. Inaczej jest gdy zakupu dokonujemy na rynku wtórnym – wówczas obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) ciąży na kupującym.
Ewa Rempała
mężczyzna trzymający pieniądze
prawo
podatki

Co oznacza pojęcie dochodu brutto z działalności gospodarczej?

Podatek dochodowy, należny na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczany jest na podstawie dochodu brutto.
Ewa Rempała
kobieta czytająca fakturę
prawo
podatki

Ważność faktury VAT bez podpisu

W obiegu gospodarczym funkcjonują faktury VAT zarówno podpisane, jak i nieopatrzone podpisem ani pieczątką. Te drugie są jednak tak samo ważne – obowiązek podpisywania faktur został zlikwidowany w 2004 roku w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej.
Ewa Rempała
faktura papierowa
podatki
Faktury

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT?

Informacje na temat tego, co powinna zawierać faktura VAT, znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług. Wiedza na temat tego, jakie dane potrzebne są do faktury, zabezpiecza przed sytuacją, w której dokument niezawierający obligatoryjnych danych zostałby uznany za nieważny.
Ewa Rempała
drewniana kuchnia
podatki

Ile wynosi podatek od zakupu mieszkania?

Kupno mieszkania każdorazowo łączy się z koniecznością zapłaty podatku. Jest on jednak różny w zależności od tego, czy zakupu dokonujemy na rynku pierwotnym od dewelopera czy od osoby prywatnej – na rynku wtórnym.
Ewa Rempała
para młodych ludzi
prawo
umowy

Kiedy i na jakich zasadach przysługuje urlop bezpłatny?

W sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych możemy być zmuszeni do skorzystania z urlopu bezpłatnego, uregulowanego przez Kodeks pracy. Kodeks zna dwa rodzaje urlopów bezpłatnych.
Ewa Rempała
dwie kobiety biznesu
prawo
podatki
prawo pracy

Co to jest kapitał zakładowy i ile wynosi jego minimalna wartość?

O tym, czym jest kapitał zakładowy, stanowi kodeks spółek handlowych. Jest to wkład właścicieli spółki, wniesiony przy jej założeniu. Prawo określa również, jaki jest minimalny kapitał zakładowy obowiązujący w Polsce. Jego wysokość różni się w zależności od tego, o jaki rodzaj spółki chodzi.
Ewa Rempała
kobieta w samochodzie
podatki

Ile wynosi podatek od zakupu samochodu?

Przy zakupie samochodu trzeba zapłacić podatek. W przypadku nowego samochodu, kupowanego w salonie lub używanego, ale kupionego od firmy – będzie to podatek VAT i płaci go sprzedawca. Przy zakupie samochodu od osoby prywatnej to nabywca musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
Ewa Rempała
mężczyzna tłumaczy coś kobiecie
prawo
podatki

Co oznacza pojęcie osoby prawnej?

O tym, co to jest osoba prawna według polskiego prawa, stanowi kodeks cywilny. Zawiera on definicję osoby prawnej.
Ewa Rempała
produkty spożywcze
odchudzanie
zdrowe diety

Dieta antyrakowa – co jeść, aby zminimalizować ryzyko zachorowania

Jak podaje Światowy Fundusz Badań nad Rakiem, istnieje ścisły związek pomiędzy stylem życia a zachorowaniami na raka, a więc poprzez właściwe odżywianie i pozbycie się nadwagi możemy zapobiegać powstawaniu nowotworów. Dieta antyrakowa zakłada zmniejszenie spożycia tłuszczu zwierzęcego, cukru i soli, a zwiększenie warzyw i owoców, cennych w witaminy i minerały sprzyjające profilaktyce raka.
Ewa Rempała
uśmiechnięty biznesmen
prawo
podatki
świadczenia

Praca na podstawie umowy zlecenia a emerytura

Umowy cywilnoprawne rządzą się innymi prawami niż umowy zawarte w oparciu o Kodeks pracy, jednakże część z nich podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Należy do nich umowa zlecenie, co skutkuje tym, iż przepracowany na jej podstawie czas liczy się do lat emerytury. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.
Ewa Rempała
samochody w komisie
prawo
umowy
Samochody

Czy opłaca się wykup samochodu z leasingu?

Po zakończeniu umowy leasingu samochodu można dokonać jego wykupu. Wykup po leasingu zwykle się opłaca, bo w ramach umowy leasingowej spłacana jest większość wartości samochodu.
Ewa Rempała
kobieta z ojcem
prawo
świadczenia
prawo pracy

Czy warto zatrudnić osobę na emeryturze?

Zatrudnienie osoby będącej na emeryturze może okazać się korzystne zarówno dla osoby, która mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chce jeszcze pracować, jak również dla pracodawcy.
Ewa Rempała
mężczyzna z pustymi kieszeniami
prawo
świadczenia

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zmienia się rokrocznie, w zależności od wskaźnika inflacji. W obecnej wysokości obowiązuje od czerwca 2014 roku, a wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od stażu pracy oraz okresu pobierania zasiłku.
Ewa Rempała
grupa młodych ludzi
prawo
umowy
prawo pracy

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w Polsce?

Płaca minimalna jest to najniższe wynagrodzenie jakie można zaoferować przy pracy na pełen etat. Wyjątkiem jest wynagrodzenie dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy – mogą one w pierwszym roku pracy otrzymywać 80% najniższego wynagrodzenia.
Ewa Rempała
wrzucanie pieniędzy do skarbonki
prawo
umowy
świadczenia

Ile wynosi składka rentowa i kiedy jest opłacana?

Składka rentowa należy do obowiązkowych świadczeń na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek ten dotyczy pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, ale także zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą.
Ewa Rempała
uścisk dłoni z lekarzem
prawo
podatki
świadczenia

Ile wynosi składka chorobowa i kiedy jest opłacana?

Składka chorobowa jest obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w oparciu umowę o pracę, natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolna. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli przychodu.
Ewa Rempała
mężczyzna w pracy
podatki

Ile wynosi podatek od usług?

Usługi podlegają podatkowi od towarów i usług, czyli podatkowi od wartości dodanej – PTU, VAT. Jest to podatek pośredni, wliczony w cenę usługi, a więc opłacany przez podatnika wraz z tą ceną. Obowiązują zróżnicowane stawki tego podatku.
Ewa Rempała
biznesowy uścisk dłoni
podatki
umowy

Ile wynosi podatek od umowy zlecenia?

Zawarcie umowy zlecenia wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego – należy opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawka tego podatku wynosi 18%, natomiast po przekroczeniu określonej kwoty dochodu – 32%.
Ewa Rempała
pieniądze na kasie fiskalnej
podatki

Rejestracja sprzedaży za pomocą kas fiskalnych – aktualne zasady

Ministerstwo Finansów w 2015 roku poszerzyło listę podmiotów, które są zobowiązane do stosowania kas fiskalnych bez względu na obrót. Rozporządzenie z dn. 4 listopada 2014 roku reguluje zasady zwolnienia z obowiązku ich stosowania w latach 2015 i 2016.
Ewa Rempała
monety i banknoty
prawo
świadczenia

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka?

Ile wynosi tzw. kuroniówka, czyli zasiłek dla bezrobotnych? Choć chyba nikt nie chciałby być zmuszony do jego pobierania, to zawsze należy liczyć się z sytuacją, iż taka konieczność spotka i nas.
Ewa Rempała
zeznania podatkowe
prawo
podatki

Formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru różnych form jej opodatkowania. Wybór taki zależy, między innymi, od formy prowadzenia tej działalności. Poszczególne formy opodatkowania, jakie mamy do wyboru przy prowadzeniu przedsiębiorstwa określonego rodzaju, są bardziej lub mniej opłacalne.
Ewa Rempała
kalkulator i zeznania podatkowe
prawo
podatki

Co oznacza faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie”?

Faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie” oznacza, że ciężar uiszczenia podatku VAT ciąży na nabywcy, będącym podatnikiem VAT. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek taki wynika z przepisów ustawy, a nie z umieszczenia adnotacji na fakturze, co ma charakter jedynie informacyjny.
Ewa Rempała
Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner