Rozwód

Rozwód

Rozwód to sądowe rozwiązanie związku małżeńskiego z powodu żądania jednego lub obojgu członków małżeństwa.

  Wyróżnia się rozwody: z orzekaniem o winie któregoś z małżonków, co skutkuje orzeczeniem o konieczności płacenia alimentów... więcej »

Najnowsze wiadomości